Mílovými kroky se nezadržitelně blíží konec roku 2022, který byl pro nás v dobrovolnickém centru jak se ukázalo, opět velkou výzvou a nabíráním nových zkušeností.

Na počátku roku to byla doznívající covidová opatření, se kterými jsme si po zkušenostech z let minulých uměli poradit. Poté nastala situace, kterou si nikdo z nás neuměl představit – válečný konflikt na Ukrajině. Během krátké chvíle bylo potřeba se vypořádat s mnoha výzvami a překážkami, ale i přesto jsme pomáhali, a stále pomáháme, jak je v našich silách.

Během celého roku se naše dobrovolnická rodina postupně rozrůstala a dobrovolníci mohli téměř již bez omezení navštěvovat seniory a zdravotně postižené žijící v zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních a vlastních domácnostech. Dále také děti a mladistvé v dětském domově nebo prostřednictvím sportovních a výtvarných kroužků děti s autismem. Děkujeme VÁM, dobrovolníci, že jste také v roce 2022 byli součástí ADRA rodiny.

Také v roce 2022 jsme mohli uskutečnit a zúčastnit se mnoho pěkných projektů a akcí jako byl Den Země, charitativní festival Sweetsen fest, ADRAběh na Olešné, Putovní výstava ADRA 30 v obchodním centru Frýda, oslava ADRA 30 let v České republice se slavnostním poděkováním dobrovolníkům, stříhání a holení osob bez domova, Dárek pro druhé = Radost pro všechny, mobilní kavárny v přijímajících organizacích, vánoční zpívání a Mikulášská nadílka v zařízeních nebo příměstský tábor pro děti s poruchou automatického spektra.

Všechny aktivity, které jsme během roku naplánovali, jsme mohli realizovat díky finanční podpoře našich dárců. Poděkování náleží také zástupcům partnerských měst a Moravskoslezského kraje, za finanční podporu dobrovolnických programů. Děkujeme také Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví. Děkujeme za vaši dlouhodobou podporu Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek.

Díky náleží také skupinám, firmám či jednotlivcům, kteří nám poskytli materiální dary.

Do roku 2023 Vám všem přejeme jen to dobré, především zdraví a lásku, štěstí a životní pohodu. Již nyní se těšíme na to, co nám následující rok přinese, ať už to bude cokoli.