Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek už od roku 2004 vysílá dobrovolníky do sociálních a zdravotnických zařízení. Tito dobrovolníci poskytují svůj volný čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníci tak přinášejí uživatelům něco navíc, vyplňují volný čas dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Dobrovolnické programy by však nemohly fungovat bez finanční podpory. Moc děkujeme za finanční podporu Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu zdravotnictví ČR. Za podporu také děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek, městu Třinec, městu Nový Jičín, městu Frýdlant nad Ostravicí. Rovněž nás v tomto roce podpořila Nadace ADRA a Nadace OKD – děkujeme.

Děkujeme také všem anonymním dárcům i ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem podporují činnost DC ADRA Frýdek-Místek.

Chcete-li také pomoct, můžete přispět nejen na konkrétní projekt, který realizuje DC ADRA, ale také sami rozhodnout o konkrétní formě pomoci. Chcete raději přispět na balíček pro bezdomovce nebo jejich holení a stříhání? Nebo raději přispět na zajištění vesty, pojištění či cestovné pro dobrovolníky? Více informací na: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/frydekmistek/pomahejte-s-nami

Zaslat můžete také dárcovskou DMS ve tvaru: DMS mezera ADRAdobrovolnik na tel. čísle 87777. Cena jedné SMS je 30 Kč.

Děkujeme.

 

Za DC ADRA Frýdek-Místek

Stanislav Staněk

vedoucí dobrovolnického centra