„Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.“ – Hans Christian Andersen

Tento citát by se dal použít i v případě neštěstí. Současné období je náročné, ale pokud se objeví někdo, kdo vás vyslechne a pomůže vám, hned se daná obtíž nejeví tak náročná. Své o tom ví osamělí senioři, kteří nemají nikoho ve svém okolí, kdo by jim pomohl s nákupy či ušil roušku. Vyprávět by mohly pracovnice v sociálních službách, které neměly k dispozici roušky ani pro sebe, ani pro své klienty…

Děkujeme všem, kteří pomáháte, ať už osobně, jako dobrovolník, či materiálně, darem roušky. O darované roušky jsme se, díky vám, mohli podělit s našimi spolupracujícími zařízeními, kde během roku pomáhají svými návštěvami naši dobrovolníci, např. v Nemocnicive Frýdku-Místku Penzion pro seniory, Beskyd – Domov se zvláštním režimem, Medela-péče o seniory a Dětský domov Ostrava-Kunčice.

S ochranou přes ústa a nos, ale s očima doširoka otevřenýma, abychom dobře viděli ty, kteří pomoc druhých potřebují. 

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Alice Šavrdová

koordinátor dobrovolníků, PR pracovník