Máme radost, že po vynucené dvouleté přestávce se mohou v třinecké nemocnici znovu zapojit dobrovolníci v rámci studentského projektu SetKavárna. Tentokrát jde o sedm statečných studentů Gymnázia Třinec, kteří se v úterý 11. října 2022 na půdě nemocnice účastnili vstupního školení.

Jak už z názvu SetKavárna vyplývá, jedná se o setkávání u kávy nebo čaje. Studenti chodí v odpoledních hodinách do nemocnice, vaří pacientům teplý nápoj a při podávání si s nimi povídají.

Aby se v tomto nemocničním prostředí jako noví dobrovolníci dobře orientovali, je potřeba, aby se zúčastnili vstupního školení. Toto akreditování vzdělávání se skládá z obecných informací o naší organizaci, z odborných znalostí týkající se podstaty dobrovolnictví a hlavně z praktických rad, jak probíhají samotné návštěvy, jak s pacienty komunikovat a jak se vyvarovat případným problémům.

Protože dobrovolnictví má být radost a ne starost… A kdo je připraven, není zaskočen. Přejeme studentům, ať se jim v jejich nové roli daří, ať potěší co nejvíce pacientů a sami z toho mají radost.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Děkujeme nemocnici za spolupráci, za skvělou péči o naše dobrovolníky a Statutárnímu  městu Třinec, že naše aktivity podporuje.

Eva Miškejová
koordinátorka dobrovolníků pro Třinec a okolí