Z iniciativy jedné žačky sedmé třídy a s podporou místostarosty obce Dobrá proběhla na konci září v doberské základní škole sbírka plyšových hraček. Děti mezi sebou vysbíraly jedenáct pytlů plyšáků, které chtějí nějak užitečně využít. Proto se právě v těchto dnech rodí ve škole v Dobré projekt „Pomůžu ti rád“ a u jeho zrodu stojí také Dobrovolnické centrum ADRA.
 
Školní parlament – tedy zástupci jednotlivých tříd – společně plánují, jak své spolužáky povzbudit k dobrovolnému a nezištnému pomáhání lidem kolem sebe. Chtějí udělat radost spolužákům, kamarádům, sousedům… Za vzor si vzaly dospělé dobrovolníky z Adry, kteří každý týden věnují kousek svého času a navštíví někoho osamělého například v domově pro seniory.
Členové školního parlamentu mají ideu, že v každé ze tříd prvního stupně realizují krátký a veselý divadelní program o mezilidském pomáhání. Poté proběhne diskuse o tom, jak konkrétně mohou být užiteční malí školáci. Na závěr děti dostanou nabídku vyzkoušet si dobrovolnictví během předvánočních týdnů. Společně s třídními učiteli si vyberou konkrétní činnost šitou na míru tomu, co umí a chtějí dělat právě oni. Jako poděkování předem dostanou jednu z plyšových hraček. Ta na ně ale bude čekat ve třídě na poličce a bude jim připomínat jejich závazek ke konání dobrých věcí. Domů si ji mohou odnést až poté, co se s kamarády podělí o svou prožitou zkušenost s dobrovolnictvím.
Zajímá vás, jaké činnosti mohou děti vykonávat dobrovolně, nezištně a rádi? Čím mohou udělat radost svým blízkým? Důležité je, aby to byly činy, které nejsou součástí jejich běžných povinností, ale jsou něčím navíc. Tady jsou některé nápady:
 
– shrabu sousedům listí na zahradě
– budu odklízet sníh na ulici
– půjčím někomu něco svého
– naučím nebo doučím svého kamaráda něco, co mu nejde
– zajdu za někým osamělým a budu si s ním povídat nebo třeba číst
– budu psát dopisy nemocným lidem
– mohla bych něco darovat
– budu se zastávat někoho slabšího před ostatními
– mohla bych za někoho uklidit
– přidám se k někomu, kdo pracuje a budeme pracovat spolu
– budu trénovat někoho ve sportu, který mi jde, třeba v atletice
– nabídnu sousedům pomoc s venčením pejska