Všechny kopce jsou od 1000 m nadmořské výšky považovány za hory a i my u nás v Dobrovolnickém centru jsme jeden takový vrchol překonali. V číselné řadě v databázi dobrovolníků, kterou vedeme od začátku našeho působení, tj. 15 let, jsme dospěli k číslu 1000.

Tímto registračním číslem se může pochlubit nová mladá dobrovolnice Monika (16 let), která se rozhodla zapojit do Studentského dobrovolnického klubu a věnovat svůj čas druhým, poznat nové kamarády a načerpat zajímavé zkušenosti. A další raritou je, že registrační číslo 1 má dobrovolnice paní Sylva (83 let), věkem nejstarší a nejzkušenější z dobrovolníků a registrační číslo 1000 jedna z nejmladších dobrovolnic.

Zajímavé, co nám všechno život přináší za kuriozity. Na začátku moudrost stáří, na konci nezkušenost mládí. Obě však spojuje nadšení měnit svět k lepšímu. Co na to říkáte? Nechcete se také přidat? 

Irena Blablová
koordinátor dobrovolníků