Kroužky pro děti s poruchou autistického spektra běží dál také v letošním roce. Máme tři skupiny dětí: starší, mladší a předškolní. Skupina starších a mladších dětí probíhá v Centru aktivních seniorů v Místku, kde se střídají skupiny sportovního a výtvarného kroužku. V obou kroužcích máme celkem 17 dětí.

Sportovní kroužek začíná oblíbeným přivítáním, kdy si děti navzájem řeknou, jak se mají a co zažily. Podělí se o své radosti, ale i starosti. Pak začíná odpoledne plné her, zábavy a smíchu. Všechny děti pohyb velmi baví a kroužek si užívají.

Ve výtvarném kroužku mají děti vždy několik stanovišť, kdy při příchodu dostanou záznamovou kartičku, do které dostanou po splnění úkolu razítko s obrázkem. V kroužku si mohou vyrobit výrobek, vybarvit obrázek, poskládat puzzle, stavět z písku nebo plastelíny. Oblíbenou činností je společné zpívání s kytarou. I tento kroužek je velmi oblíbený a děti se do něj těší.

Třetí kroužek je pro děti předškolního a mladšího školního věku a tvoří jej skupina 4 dětí. Ta probíhá v dobrovolnickém centru. V rámci kroužku děti plní zadané úkoly, vybarvují obrázky, vyrábějí, skládají, ale také si hrají. Kroužek je přípravou dětí k zapojení do většího kolektivu kroužku mladších dětí. Ve všech kroužcích se dětem formou hry rozvíjí komunikační, sociální a manipulační dovednosti.

Důležitou součástí kroužků jsou naši skvělí dobrovolníci, bez kterých by kroužky nemohly fungovat. V loňském roce jsme zapojili celkem 20 dobrovolníků, kteří docházeli do kroužku a také se zúčastnili příměstského táboru dětí s autismem. Moc jim děkujeme za úžasnou spolupráci a těšíme se na další společně strávené chvíle.

Kroužky pro děti s autismem mohou být realizovány také díky finanční podpoře Statutárního města Frýdek-Místek, společnosti BROSE CZ a Motor Lučina spol. s r.o. Dobrovolnictví u dětí s autismem podporuje také Moravskoslezský kraj. Děkujeme za podporu.