Ve frýdlantském domově již čtvrtým rokem dochází za seniory dobrovolníci.  Kdo jsou dobrovolníci?  Lidé různého věku, zájmů, povah, které však spojuje jedna společná věc… chtějí být užiteční, podělit se o své životy, zpříjemnit chvilku některému z obyvatel místního příjemného domova.

Dobrovolníci v domovech seniorů si se seniory nejčastěji povídají. Snaží se je rozdiskutovat. Senior může povědět mnoho hodnotného ze svého života (jak se kdysi žilo, kam chodil do školy, do práce) a dobrovolník zase může reagovat aktuálními informacemi ze svého života. Hlavním úkolem dobrovolníka je vytvářet příležitosti k vyprávění.
Podle zájmu klienta v jiné dny mohou hrát deskové hry. Dobrovolník může vzít klienta na procházku. Doprovodit ho na akce pořádané zařízením např. bál, či rukodělné práce.  Co není úkolem dobrovolníka jsou jakékoliv obslužné služby. Dobrovolník klienta nekoupe, nekrmí, nezajišťuje větší nákupy, protože to jsou všechno aktivity, které patří do kompetencí personálu.
 
Dobrovolníci v domovech seniorů jsou dnes již velmi žádanými pomocníky. Dobrovolníci mohou přinést praktickou pomoc. Protože je to setkání člověka s člověkem.  Vztah je hodnotný právě proto, že se nejedná o placenou práci, a nejde o pokrevní příbuzné. Tento vztah není zatížen finanční odměnou, že za to něco dostanu a nemá v pozadí rodinné vazby a vztahy.

Pokus Vás inzerát zaujal, ozvěte se do Dobrovolnického centra ADRA, těšíme se na vás.