Sociální služby města Třince, Domov Sosna a Nýdek, jež nabízí pobytové služby pro seniory, již přes osm let spolupracují s dobrovolníky z řad místních občanů. Dobrovolníky jsou zcela obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. K dobrovolníkům patří studenti, senioři i osoby v produktivním věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace. Dobrovolnické centrum ADRA, které domovu vypomáhá s náborem a výběrem dobrovolníků, organizuje pro nové zájemce informativní školení, které proběhne v neděli 27. dubna od 9,00 do 13,00 hodin ve společenské místnosti Domova Sosna ve společenské místnosti Domova Sosna, Habrová 302, Třinec.

Dobrovolníkem u seniorů se může stát jedinec starší 16 let, morálně a zdravotně způsobilý, který je orientován na druhé, je schopen respektovat přání druhého, rád komunikuje a dokáže naslouchat. Dobrovolníci jako společníci seniorů pomáhají odstranit nebo alespoň kousek odkulit balvan osamění.

Co konkrétně dobrovolnická činnost představuje? „Domov Sosna a Domov Nýdek jsou otevřená zařízení, to představuje, že dobrovolník může trávit s klientem čas nejen v prostředí jejich náhradního domova. Dobrovolníci vybraného klienta navštěvují zpravidla jednou týdně, a to v dopoledních a odpoledních hodinách. Snaží se klienta rozpovídat, sdělují mu sami, co se děje v jejich životech, nebo ve městě, jindy naslouchají jeho vyprávění. Pokud se najde výrazně komunikativní člověk může se věnovat i skupince seniorů, kterým předčítá, nebo uspořádá videoprojekci, hudební kroužek. Dobrovolníci se mohou podílet také na doprovodu svých klientů při výletech organizovaných domovem,“ vysvětluje Lenka Hájková z DC ADRA.

Zájemci o účast na školení se mohou hlásit koordinátorce dobrovolníků Marcele Lasotové (DC ADRA) na čísle 734 350 032, nebo na e-mailu marcela.lasotova@adra.cz. Pro další informace můžete navštívit pracoviště DC ADRA Třinec, Jablunkovská 110, a to každou středu od 15,00 do 17,00.

Po absolvování informativního školení, zpravidla do týdne, proběhnou osobní pohovory se zájemci, kteří budou mít dlouhodobý zájem o dobrovolnickou výpomoc v tomto zařízení.

Další dobrovolnické příležitosti v okolí: 
Domov sv. Alžběty
Bezručova 395
Jablunkov

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka
Komorní Lhotka 210

Zpracovala: 
Bc. Lenka Hájková 
734 693 785