Domov Duha, zařízení, které je domovem seniorů a osob se zdravotním postižením, již přes dva roky spolupracuje s dobrovolníky z řad místních občanů. Dobrovolníky jsou zcela obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. K tzv. „duhovým“ dobrovolníkům patří studenti, senioři i osoby v produktivním věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace.

Dobrovolnické centrum ADRA, které domovu vypomáhá s náborem a výběrem dobrovolníků, organizuje pro nové zájemce informativní školení, které proběhne v neděli 6. dubna od 9,00 do 13,00 hodin v kavárně Domova Duha, Hřbitovní 41, Nový Jičín.

Dobrovolníkem se může stát jedinec starší 16 let, morálně způsobilý, který je orientován na druhé, je schopen respektovat přání druhého, rád komunikuje a dokáže i naslouchat. „Dobrovolníci mají tu nejhlubší lidskou vlastnost a tou je potřeba pomáhat druhým lidem. Pomoc seniorům dobrovolníci nabízejí také proto, že tato problematika stojí poněkud na pozadí zájmu společnosti a dobrovolníci chtějí tuto situaci svým přispěním změnit,“ citlivě sděluje Mgr. Dana Jančálková, ředitelka zařízení.

Co konkrétně dobrovolnická činnost představuje? „Domov Duha je otevřené zařízení, to představuje, že dobrovolník může trávit s klientem čas nejen v prostředí jejich domova. Dobrovolníci vybraného klienta navštěvují zpravidla jednou týdně, a to v dopoledních a odpoledních hodinách. Snaží se klienta rozpovídat, sdělují mu sami, co se děje v jejich životech, nebo ve městě, jindy naslouchají jeho vyprávění. Pokud se najde výrazně komunikativní člověk může se věnovat i skupince seniorů, kterým předčítá, nebo uspořádá videoprojekci, hudební kroužek. Dobrovolníci se mohou podílet také na doprovodu svých klientů při výletech organizovaných domovem,“ vysvětluje Lenka Hájková z DC ADRA.

Zájemcům o informace a účast doporučujeme kontaktovat Naďu Lebedovou (DC ADRA) na čísle 734 171 307, nebo na e-mailu nada.lebedova@centrum.cz. Po absolvování informativního školení, zpravidla do týdne, proběhnou osobní pohovory se zájemci, kteří budou mít dlouhodobý zájem o dobrovolnickou výpomoc v tomto zařízení.

„Přijďte a odměnou Vám bude dobrý pocit služby bližnímu, potkáte jinak zaměřené lidi a stanete se součástí někoho, kdo na vás čeká“, dodává Mgr. Jančálková.

Kontakt:

Bc. Lenka Hájková (za DC ADRA)
734 693 785

Mgr. Dana Jančálková (za Domov Duha)
603 572 491