Dětský den aneb odpoledne plné zábavy

Den dětí, který je 1. června, připadl v letošním roce na středu. Naše dobrovolnické centrum si na tento den připravilo herní odpoledne pro děti z dětského domova ve Frýdku-Místku.

Útočištěm nám byla zahrada a prostor okolo dětského domova. Děti si v průběhu celého odpoledne postupně procházely jednotlivá stanoviště, na kterých na ně čekala nejen spousta zábavy, ale také přemýšlení. Jednalo se například o skákání v pytli, poznávání vůní, hod na cíl, skládání puzzle, překážkové dráhy nebo malováním.

Stanovišť bylo celkem třináct a za každé splnění daného úkolu dostaly děti razítko do herní kartičky. Odměnou jim po získání všech razítek byla sladká odměna.

Akce se zúčastnily také dobrovolnice, které za dětmi do dětského domova docházejí. Tímto bych jim ráda poděkovala za účast a aktivní zapojení při dětském dnu. Dík patří také dobrovolníkům ze studentského dobrovolnického klubu, kteří se v rámci své dobrovolnické činnosti zapojili v rámci jednotlivých stanovišť. Odpoledne jsme završili posezením u ohně a opékáním špekáčků.

Celé odpoledne se neslo v zábavném duchu a ručně napsaný vzkaz od dětí nám udělal velkou radost.

Dobrovolnický program v dětském domově můžeme realizovat a nadále rozvíjet díky finanční podpoře statutárního města Frýdek-Místek, Moravskoslezského krajeMinisterstva vnitra ČR . Děkujeme za to.