Podpořit dobrou věc mohli všichni, kteří přišli 14. února do Kulturního domu Kopřivnice na benefiční koncert zpěváka VOXELA. Cílem koncertu bylo získat peníze na nákup učebnic českého jazyka a českých slabikářů pro krajanské děti v Srbsku a na Ukrajině. Akci pořádala Základní škola Lubina ve spolupráci se Studentským dobrovolnickým klubem ADRA Frýdek-Místek. Tímto se rozhodli navázat na projekt z loňského roku, kdy pomáhali dětem tentokrát v Rumunsku.

„Po loňské návštěvě Rumunska jsme se rozhodli navázat na myšlenku, že naše děti pomáhají těm, které neměly tolik štěstí. Když jsme přemýšleli, jakým směrem by pomoc měla směřovat, napadly nás slabikáře. Knihy, které každý zná, tam prostě chybí,“ uvedla ředitelka lubinské základní školy Ivana Davidová.

Nakoupené slabikáře budou předány do škol v Srbsku ve městě Bela Crkva a v ukrajinském městě Žytomyr. Tuto myšlenku podpořil i známý písničkám Václav Lebeda, známý jako VOXEL, který vystoupil na benefičním koncertu. V plném kopřivnickém sále zahrál a zazpíval své známé i méně známé písničky. Na konci vystoupení si pro něj žáci Základní školy Lubina připravili malé překvapení – zazpívali jeho známou písničku.

O tom, že se akce moc povedla, svědčí i to, že se podařilo získat krásných 22.650 Kč a to díky všem, kteří přišli akci podpořit. Nadace VIA a Nadace Karla Janečka ještě částku, kterou se podařilo vybrat, zvýší o 20.000 Kč.

Moc děkujeme všem, kteří se benefičního koncertu zúčastnili a přispěli tak na nákup učebnic pro děti žijící na Ukrajině a v Srbsku. Děkujeme, Vaší pomoci si vážíme.

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků