Letos to je již 50 let od doby, kdy vznikla naše spolupracující organizace Náš svět, příspěvková organizace. 8. ledna 1974 byl slavnostně otevřen Ústav sociální péče pro mládež v obci Ostravice. Od roku 2003 je zařízení samostatnou příspěvkovou organizací, v roce 2005 se uživatelé z Ostravice přestěhovali do nově vybudovaného zařízení v obci Pržno, současně také bydlí v pobočce, která je ve F-M.

K příležitosti tohoto jubilea jsme se zúčastnili velkolepé oslavy, na které nechybělo slovo pana ředitele Ing. Jana Zvoníčka, přítomné také povzbudil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Bc. Jiří Navrátil, MBA. Nechybělo ani vystoupení klientů zařízení a ti, kteří už se nemohli udržet, mohli využít parket a zatrsat při živé hudbě. Oslava to byla vskutku velkolepá.

Na oslavě nemohli chybět ani naši dobrovolníci, kteří klienty s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním pravidelně navštěvují. Společně tančí, zpívají, hrají hry, chodí na procházky. Každá návštěva je velmi pestrá a jedinečná. Dobrovolníci nikdy přesně neví, co je čeká, neboť zájem klientů o společné aktivity je obrovský.

Moc děkujeme paní Tereze Kašpríkové, DiS., a Ivetě Kaňákové, DiS., za to, že se tak starají o naše dobrovolníky a v případě potřeby jim jsou v zařízení vždy po ruce. Děkujeme také Ministerstvu Vnitra, za to, že program můžete v zařízení organizovat.

Gabriela Pavlovská
Koordinátor dobrovolníků Náš svět, p.o.