Letošní společné výběhy v rámci ADRAběhu  jsou ve Frýdku-Místku i Kroměříži minulostí. A jak jste Běželi pro radost v jednotlivých městech? Pojďme se společně ohlédnout za úspěšným ročníkem této dobročinné akce.

Ve Frýdku-Místku proběhl společný výběh ve středu 24. května se startem i cílem ve Faunapark Frýdek-Místek . Na trasu dlouhou 4,8 km nebo 1 km se vydalo 66 nejen běžců a běžkyň, ale také chodců a chodkyň. Před startem běhu se všichni mohli posilnit výbornou kávou od Y-Coffee  a pro každého s registračním číslem byla připravená malá pozornost. Běh slavnostně odstartovala náměstkyně primátora paní Bc. Leona Sárkőziová, která také předávala výhercům ceny od našich dárců.

Úsměv na tváři nám vykouzlila také účast uživatelů Alzheimer Home Frýdek-Mistek.

V rámci doprovodného programu si Miluška Koštialíková připravila malování na obličej pro děti. K dispozici byl také táborák, kde si všichni mohli opéct špekáček nebo jinou dobrotu.

ADRA běh by se neobešel bez štědrých dárců, kteří věnovali pro výherce mnoho překrásných cen. A komu srdečně děkujeme? Město Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o., Kultura F≈M, Obchodní centrum FRÝDA a společnosti Hyundai Transys Czech.

V Kroměříži se konal 1. ročník společného výběhu v krásném prostředí Podzámecké zahrady ve čtvrtek 25. května. Celkem společně běželo a vydalo se na procházku 21 lidí. I přes komorní atmosféru věříme, že jste si ADRAběh užili a udělali něco nejen ro své zdraví, ale také pro druhé. Také v Kroměříži byla připravená drobnost pro každé účastníka a těm nejrychlejším byly předány věcné ceny a nechyběla také památeční medaile. Děkujeme Pekárna 1. republika za drobné občerstvení pro účastníky běhu. Všem dobroty moc chutnaly a po výkonu posloužily jako doplnění energie.

Poděkování náleží také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací ADRAběhu na místě, stáli podél trasy, byli zdravotnických dozorem, a nebo vyvezli na projížďku klienty, za kterými dochází v rámci dobrovolnické činnosti. Jste pro nás klíčoví a velmi si vás vážíme.

Tak zase za rok a běhu a chůzi zdar!

P.S. více fotografií již brzy