Organizaci ADRA se podařilo v rámci Programu rozvojového vzdělávání PRVák získat akreditaci MŠMT na již druhý seminář o globálním rozvojovém vzdělávání. Tento seminář je určen pedagogům na mateřských školách a jmenuje se „Seminář o globálním rozvojovém vzdělávání aneb jak dát vaší školce globální rozměr“.

Na tomto semináři se učitelé mateřských škol dozvědí, co to je globální rozvojové vzdělávání, proč by se globální rozvojové vzdělávání mělo zapojit do výuky a jak lze globální rozvojové vzdělávání do výuky na mateřských školách zapojit. Celý seminář trvá čtyři hodiny. Seminář je realizován po celé České republice a je pořádán bezplatně. Seminář je možné uspořádat buď pro jednu konkrétní školu nebo pro pedagogy z různých škol.

Kromě tohoto semináře pro pedagogy mateřských škol pořádá organizace ADRA v rámci Programu rozvojového vzdělávání PRVák také seminář o globálním rozvojovém vzdělávání pro pedagogy na základních školách. Tento seminář, který taktéž trvá čtyři hodiny a je rovněž bezplatný, je pořádán pro sborovny základních škol po celé České republice.