Na oddělení vzdělávání chystáme několik animovaných videí, která se budou využívat ve výuce zeměpisu na 2. stupni základních škol. Před prázdninami se do tvorby videa zapojili i žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky. Tvorba videí je součástí projektu Digitální vzdělávací zdroje pro výuku zeměpisu, který byl podpořen ze zdrojů ESF a MŠMT.

Videa jako interaktivní příběh aneb Vstup do děje

V rámci projektu budou vytvořena čtyři krátká animovaná videa, z nichž jedno bude určeno žákům s odlišným mateřským jazykem. Tato videa přiblíží žákům některé hlavní myšlenky spojené s cíli globálního rozvojového vzdělávání. Jelikož chceme žáky nejen vzdělávat a vést k zodpovědnosti za svět kolem nich, ale také inspirovat a pobavit, rozhodli jsme se pro formu interaktivního příběhu. Interaktivita videí spočívá v tom, že žáci v určitých momentech budou rozhodovat, jak by se měli zachovat hrdinové příběhu. Dalo by se říci, že „vstoupí do děje”. Po pečlivém zvážení nejvhodnějšího řešení provedou volbu a následně uvidí důsledky svého rozhodnutí. 

Žáci v roli kritiků a kreativců 

Před prázdninami se nám podařilo dokončit scénář prvního videa k tématu udržitelné město. Hotový scénář jsme následně zaslali k odbornému posouzení a pak už nastal ten nejdůležitější okamžik. Zkouška ohněm, která měla ověřit, jak na scénář budou reagovat samotní žáci. 

Jelikož v předprázdninové době žáci fungovali na bázi distanční výuky, využili jsme k ověření možnosti internetu a  práce ve sdíleném prostředí. Díky ochotě učitelky Evy Wolfové se do ověřování zapojili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Brána jazyků, kterým učitelka poslala odkaz na sdílený dokument se scénářem k videu. Výhodou sdíleného dokumentu  je, že do něj může přidávat komentáře každý, komu vlastník udělí práva. A právě to žáci dělali. Řídili se přitom následujícím zadáním: 

 

  • Scénáristka vás prosí o pomoc. Není si jistá, zda je její  scénář k animovanému videu srozumitelný a zábavný. Označte vše, co vám přijde divné, nesrozumitelné, trapné apod. Napište do komentáře, proč jste danou pasáž označili a klidně rovnou navrhněte úpravy.  
  • Scénáristka není úplně spokojená s koncem příběhu. Co si o konci myslíte vy? Napadlo by vás nějaké lepší řešení?

Pak už se žáci pustili do hry na kritiky a kreativce. K naší radosti začali postupně ve vláknech reagovat na komentáře spolužáků, čímž se místy rozproudila zajímavá diskuze. 

Na závěr jsme samozřejmě všechny komentáře pečlivě zhodnotili a ty relevantní zapracovali do scénáře. V průběhu ověřování se nám potvrdilo, že kromě cenné zpětné vazby je tento způsob práce přínosný i proto, že rozvíjí digitální dovednosti žáků (práce v online prostředí), jejich kreativitu a kritické myšlení.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci!

————————————————————————————————————————-