Každodenní školní docházka. Pro jedny denní rutina, pro mnohé nedosažitelný luxus. Jednou ze skupin dětí, které na vzdělání dosáhnou nejhůře, jsou dívky z méně rozvinutých zemí. Podle UNICEF je jich na světě bez možnosti chodit do školy až 132 milionů. Největší rozdíl je přitom v přístupu k středoškolskému vzdělání, kde jsou dívky znevýhodněny v 55 % zemích. To přitom zajišťuje potřebné dovednosti k uplatnění na pracovním trhu.

Zasednutí do školních lavic dívkám brání různé důvody

Jedním z hlavních je chudoba rodičů, kteří si nemohou dovolit vzdělání všech dětí a zpravidla upřednostní vzdělání synů. S chudobou také souvisí vysoký počet dívek provdaných rodiči v dětském věku. Jeden takový příběh zachycuje video Dětského fondu OSN UNICEF. V mnohých školách se dívky necítí bezpečně a hrozí jim sexuálně orientované násilí či není ve školách vhodná infrastruktura pro období menstruace.

Místo učebnic dívky nosí nádoby s vodouMísto učebnic nosí dívky nádoby s vodou

Investice, která se vyplatí

Stále více se přitom ukazuje, jak je vzdělání dívek a žen klíčové pro boj s chudobou a dalšími problémy méně rozvinutých zemí. Čísla potvrzují, že vzdělané dívky zpravidla zakládají rodinu v pozdějším věku a zároveň se častěji uplatní na trhu práce. Pro své děti chtějí také vzdělání. Všechny tyto důvodu vedou mimo jiné k nižší porodnosti, jejíž vysoká míra přispívající k exponenciálnímu nárůstu populace je zdrojem problémů v mnohých regionech. Důležitým přínosem vzdělání žen je posílení jejich podílu na rozhodování o vlastním životě, ale také o záležitostech, které se týkají komunit či zemí, kde žijí, a kde tvoří polovinu obyvatel. V neposlední řadě se s každým dokončeným rokem školy snižuje pravděpodobnost dětské úmrtnosti či možnost nakažení virem HIV. Vzdělané ženy mají zkrátka zdravější reprodukční život související i s jeho pozdějším začátkem a větší informovaností. Zlepšení přístupu dívek ke vzdělání je také jednou z priorit OSN v rámci Agendy 2030, kde pátý cíl udržitelného rozvoje řeší rovnost mužů a žen.

Vzdělané dívky snáze najdou práci a podílejí se na rozhodování svých komunitVzdělané dívky snáze najdou práci a podílejí se na rozhodování ve svých komunitách

Co děláme ve prospěch jakkoliv znevýhodněných dětí my, ADRA ČR?

ADRA si plně uvědomuje význam vzdělání dívek a proto je mimo jiné součástí projektu zaměřeného na rovnost ve vzdělání ve státě Oromia v Etiopii. Na místě podporujeme stavbu nebo úpravu základních a středních škol, aby byly vhodné i pro dívky. Často jsou totiž školy bez toalet či přístupu k vodě. U stavby školy ale naše práce nekončí. Mnoho aktivit směřujeme k práci s učiteli, rodiči a komunitami, kterým vysvětlujeme význam vzdělání dívek i dětí s postižením. Více k projektu zde. Kromě Etiopie, máme projekty zaměřené na podporu vzdělávání také v BangladéšiNigeru či Sýrii.

Zapojit se můžete i vy

https://inschool.adra.org/cs/podepiste-petici

Podpořte iniciativu, která se snaží po celém světě zvýšit povědomí o vzdělání pro každé dítě na světě. Na vyjádření vašeho občanského a lidského postoje záleží.

Nebo se zapojte do dlouhodobé pomoci a vyberte si některý z dlouhodobých ADRA projektů v oblasti vzdělávání dětí nebo dospělých a podpořte ho ZDE.

V rámci konkrétních projektů společně zapojíme co nejvíce zdravých i znevýhodněných dětí do alespoň základního stupně vzdělání – zvýší se tak jejich potenciální produktivita a ekonomické příležitosti, sníží se naopak budoucí náklady na jejich sociální zabezpečení a závislost na rodinách a vládních zdrojích, která je často nefunkční.

Děkujeme za všechny dívky, kterým pomůžete k úspěšnějšímu životu.

_________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://www.unicef.org/education/girls-education

https://malala.org/girls-education