Cílem této zprávy je upozornit na aktuální situaci využití globálních témat ve výuce na úrovni středních odborných škol, vyhodnotit znalost a dostupnost těchto témat a využít tato zjištění pro tvorbu nových metodických materiálů.

Poznatky budou zohledněny při tvorbě nových metodických materiálů v průběhu roku 2021. Snahou bylo získat informace ohledně žádaného tematického obsahu, vhodné hodinové dotace a formy vzdělávacích materiálů. Dotazník o 49 otázkách, převážně kvalitativního charakteru, zodpovědělo 16 učitelů odborného zdělávání a v rámci kontrolní skupiny tři učitelé gymnaziálního vzdělávání.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zapojeným kolegyním a kolegům, kteří si během přesunu výuky do online prostředí udělali čas a zapojili se do dotazníkového šetření.

Zpráva je volně ke stažení ZDE.

Tým oddělení vzdělávání, ADRA