Již po šesté letos vyhlašujeme komiksovou soutěž s motem “Promluv k světu bublinou”. Letos poprvé v mezinárodní spolupráci s organizacemi napříč Evropou. Ke světu je možné komiksem promluvit do 15. listopadu, kdy uzavíráme příjem soutěžních děl. Vítězní autoři se mohou těšit na komiksový workshop s Petrem Koplem nebo kreativní setkání v Portugalsku.  

I letos se v soutěži držíme tématu 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, které řeší otázky současného světa jako rovnost mužů a žen, lidská práva, ochranu životního prostředí či odpovědnou spotřebu. Soutěži poskytlo záštitu Informační centrum OSN v České republice. Chceme, aby se mladí autoři nad těmito tématy zamýšleli a komiksovou tvorbou vyjádřili své názory. Jak to dopadlo v přechozích ročnících se podívejte zde 

Co je letos nového?  

V letošním roce jsme se nově rozhodli soutěž otevřít pro dvě věkové kategorie. Do kategorie I. přijímáme komiksy autorů od 10 do 15 let. Vítězové se mohou těšit na workshop s ilustrátorem Jakubem Plachým a další komiksové a výtvarné odměny. Vítězná díla z kategorie I bude možné vidět na výstavě v pražské Kavárně Bílá Vrána  v prosinci 2021.  

Kategorie II. je otevřená pro autory ve věku 15 až 20 let, nebo studenty středních škol. Pro ně chystáme kromě výtvarných a komiksových cen komiksový workshop s předním českým autorem Petrem Koplem. Pět nejlepších se může také těšit na setkání s dalšími evropskými autory na společném kreativním týdnu v Portugalsku. Vítězné komiksy starší kategorie budou vystaveny v Cafe Prostoru během února 2022.  

Více k pravidlům a soutěži obecně na www.komiksovasoutez.cz.

Mezinárodní tým  

Komiksovou soutěž děláme v Adře rádi. Máme tak velkou radost, že se letos podařilo do projektu zapojit také partnery ze tří evropských zemí, kteří dnes také vyhlašují své národní soutěže. Věříme, že mezinárodní partnerství komiksovce sluší a těšíme se, že na společném setkání vítězných autorů v Portugalsku budeme moci rozebrat Cíle udržitelného rozvoje také s Portugalci, Poláky a Slovinci a získat nový nadhled.  

Projekt komiksové soutěže je možné uskutečnit zejména díky podpoře České rozvojové agentury a programu Erasmus+ a také díky dalším partnerům, kteří přispěli pronájmem prostor či poskytnutím darů pro vítěze. Děkujeme Nakladatelství Zanir, HOST — vydavatelství, s. r. o., Albatros Media, a.s., Crew, o.p.s., Kosmas, s.r.o., Country Life, Kavárna Bílá Vrána, Cafe Prostoru, Centrum Vzletná s.r.o. a Naučmese.cz. 

Lenka Kostelecká

Koordinátorka Komiksové soutěže ADRA
+420 777 195 247
lenka.kostelecka@adra.cz