V sobotu 3. 12.2016 proběhlo v prostorách Informačního centra OSN v Praze slavnostní vyhlášení komiksové soutěže. Autoři a autorky vítězných komiksů si při této příležitosti převzaly své ceny.

Na úvod promluvil ředitel informačního centra OSN Michal Broža o Cílech udržitelného rozvoje, zdůraznil, jak je důležité se jimi zabývat a ocenil, jak se účastníci a účastnice soutěže s tématem bravurně vypořádali. Zároveň neopomenul připomenout, že je potřeba i k těmto Cílům přistupovat kriticky.

Následně vedoucí oddělení vzdělávání Kristýna Nnaji krátce představila činnost ADRY a zejména projektu Opravdový svět. Ten se zaměřuje na globální rozvojové vzdělávání na školách, informování studujících i vyučujících o globálních problémech a také pořádá komiksovou soutěž, která s těmito tématy úzce souvisí.

Poté již byly předány ceny vítězkám a vítězům, kteří se dostavili na vyhlášení v hojném počtu i se svými blízkými. Mezi cenami byly zejména knižní – komiksové publikace z vydavatelství Aargh, Host, Grada a dále biopotraviny od společnosti Country Life.

Po krátké pauze následoval celodenní komiksový workshop s výtvarnicí Lucií Lomovou. Účastníci a účastnice si tak mohli prohloubit své znalosti o komiksové tvorbě a zkonzultovat svá díla se zkušenou a úspěšnou umělkyní. Na konci workshopu tak autoři a autorky odcházeli s téměř hotovými verzemi dalších skvělých komiksů.

Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na další ročník!

 

Seznam všech vítězů a vítězek neleznete ve výsledcích komiksové soutěže, kde si lze také vítězná díla prohlédnout ve fotogalerii.