Voda je zázračná tekutina, bez které není život na Zemi možný. Kromě pití, vaření a hygieny ji každý den využíváme v průmyslu, pro vypěstování zemědělských plodin, při výrobě elektrické energie. Bereme ji jako samozřejmost, přitom v některých částech světa jsou ženy a děti chozením pro vodu a jejím nošením domů nuceny trávit několik hodin denně.

Na celé planetě žije v současnosti 780 miliónů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a více než 2.5 miliardy lidí, kteří kvůli nedostatku vody čelí špatným hygienickým podmínkám. Světový den vody, který celý svět slaví 22. března, upozorňuje na význam vody v našich životech a hledá východiska pro udržitelnost vodních zdrojů při mezinárodní spolupráci.


Ročně zemře 1,8 milionů dětí na onemocnění způsobená špinavou vodou

Rychlý růst lidské populace a měst, industrializace a nešetrné zacházení s vodními zdroji povede ke stále se zvyšující poptávce po vodě. Současné užívání vody lidmi není udržitelné. Jak uvádí Světová banka, do roku 2030 se potřeba vody zvýší o 40 % a dvě třetiny světové populace budou trpět nedostatkem vody. Problémy s vodou ovlivní také ceny a dodávky zemědělských surovin a potravin. Nezapomeňme totiž, že asi 70% sladké vody je využíváno v zemědělství na zavlažování.

V rozvojových zemích kvůli špatným hygienickým podmínkám a nedostatku čisté vody ročně umírají miliony lidí a další miliony vážně onemocní. Podle statistik ročně zemře 1,8 milionů dětí do pěti let na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. Přístup lidí k čisté vodě se ale podle statistik postupně zlepšuje. Jak uvádí UNICEF, v letech 1990 – 2010 získaly přístup k čistším vodním zdrojům (chráněné studny, vodovody) dvě miliardy lidí, ale v některých regionech situace zůstává stále velmi vážná. V subsaharské Africe, kde jsou omezené vodní zdroje a všeobecně malá vůle vlád nakládat s vodou šetrně a organizovaně, má přístup k vodě pouze 60% obyvatel.  Nejchudší lidé žijící v příměstských slumech v rozvojových zemích navíc často za vodu platí více, než bohatí, protože jejich obydlí nejsou napojena na vodovodní sítě.

V Evropě jsou potíže s vodou spojené především s nadměrným využíváním vodních zdrojů a s nedostatkem vody způsobeným klimatickými změnami a suchem. Do evropské diskuze se dostávají i otázky ohledně zneužívání vodních zdrojů například pro údržbu golfových hřišť. Evropské vlády také řeší potíže spojené se znečištěním vody organickými látkami, které vedou k přemnožení řas v rybnících a řekách. To je způsobeno nadměrným užíváním hnojiv v zemědělství. Dalším vážným problémem je znečištění podzemních vod průmyslovým znečištěním a pesticidy a dusičnany, které také pocházejí ze zemědělství.


Virtuální voda: voda uzavřená v jídle a v oblečení

V České republice v roce 2011 činila spotřeba vody 88,6 litru na osobu a den. Když přičteme další spotřebu například z průmyslu a služeb, dostáváme se k závratnému číslu 135,8 litru na osobu a den. Výrazně vyšší než naše přímá spotřeba vody je ale vodní stopa, která představuje vodu spotřebovanou na výrobu zboží a dodání služeb. Přitom mnoho zboží, které spotřebujeme v Evropě, jako jsou třeba potraviny nebo textilní výrobky, se vypěstuje a vyrábí na druhé straně polokoule. Paradoxně země s malými zásobami vody často používají významnou část svých vodních zásob na výrobu zboží a vývoz do zemí s bohatými zásobami vody. Podle odhadů Nadace We Are Water asi 55 % dovážených potravin pochází ze zemí, které trpí nedostatkem pitné vody.
Jak uvádí Water Footprint Network (WTN), celková vodní stopa průměrného Čecha dosahuje asi 4500 litrů denně, z toho 37 % pochází ze zahraničí.


Co dělat, abychom ohromnou spotřebu vody snížili?

 • Omezte nákup balených vod a v restauraci si řekněte o vodu z kohoutku
 • Zachytávejte dešťovou vodu do nádrží a později ji použijte pro zavlažování zahrady
 • Místo koupání ve vaně se krátce osprchujte

Co možná nevíte o vodě:

 • Za poslední století převýšilo tempo nárůstu spotřeby vody dvojnásobně růst počtu obyvatelstva
 • 780 miliónů lidí nemá přístup ke zdrojům čisté vody a téměř 2.5 miliard lidí nemá možnost dostatečné hygieny
 • 70% pitné vody se spotřebuje v zemědělství (v rychle rostoucích ekonomikách je to až 90%)
 • V roce 2025 bude žít 1 800 miliónů lidí v zemích nebo oblastech s naprostým nedostatkem vody a dvě třetiny světové populace bude žít ve stavu napětí
 • Každý den vhodí lidé do vodních toků 2 milióny tun odpadu
 • K uvaření jednoho šálku kávy virtuálně spotřebujeme 140 litrů vody
 • Při koupeli ve vaně spotřebujeme až 200 litrů vody
 • K vypěstování kilogramu rýže je zapotřebí 2450 litrů vody
 • K výrobě jednoho bavlněného trička je potřeba 2 700 litrů vody