Koronavirus a nouzový stav nás obklopuje ze všech stran. Kromě nepříjemných omezení a emocí nám však  ukazují i mnoho dobrého, co jako společnost umíme – řešit problémy, spolupracovat ap. Tyto a další důležité dovednosti i hodnoty podporujeme v českých školách skrze dlouhodobý program Světová škola, jež se zaměřuje na globální propojenost světa. Tu nám aktuální situace demonstruje více, než je příjemné. Pro dnešní mládež však bude v budoucnu samozřejmostí.

 

Titulem Světová škola se v současné době pyšní 96 mateřských, základních a středních škol v ČR a téměř dvě stovky dalších v Evropě. V příštím školním roce se k nim můžete přidat i vy! Program je strukturován do několika kroků. Žáci nejdříve vyberou rozvojové téma, kterému se chtějí věnovat, a prozkoumají ho. Následně vytvoří plán na osvětovou akci, při níž  budou ve spolupráci s místní komunitou o tématu informovat okolí. Od úspěšnému zvládnutí auditu a zisku ocenění Světová škola na 3roky je pak dělí jen krůček. Příklady dobré praxe vám o programu napoví víc. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola

 

Co program přinese vám – učitelům a ředitelům ?

  • inspiraci do výuky v podobě konkrétních lekcí
  • nové metody a aktivity do výuky a podporu, při práci s nimi
  • sdílení  a vzdělávání s dalšími učiteli v programu (semináře jsou akreditované MŠMT)
  • rozvoj kompetencí žáků, plnění ŠVP,  jeho průřezových témat; podklady pro školní inspekci
  • prestižní ocenění se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR 

A co přinese vašim žákům a studentům?

  • příležitost učit se zvládat konflikty, řešit problémy, spolupracovat
  • prozkoumat místo, kde žijí,  a zkusit ho změnit 
  • více poznat  a zapojit se aktivně do života místní komunity
  • zažít si úspěch!

 Těšíme se na spolupráci s vaší školou! V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Alena Kohoutová, koordinátorka projektu  – alena.kohoutova@adra.cz