Konec mayského kalendáře se blíží. Svět stojí před velký přerodem. Budeme schopni učinit svět lepším? Zvládneme poznat, které vlastnosti pravého hrdiny jsou ty dobré a nezbytně potřebné v cestě za znovunalezením ztraceného rituálu předků?

„Mmmmmm…Čcha! Ejjjjjjj…Šva!“ Šaman šeptá své modlitby a vzduchem se šíří aroma vonných tyčinek. Naši mladí hrdinové ve věku mezi 6 a 12 lety ani nedutají a naslouchají tomu, co jim chce šaman říci. Potřebuje pomoci. Je nutné najít slova, rytmus i pohyby zapomenutého prastarého tance, který může zachránit svět. Nebude to ovšem jednoduché, každý hrdina musí pochopit a nalézt sám v sobě ušlechtilé vlastnosti a hodnoty – pravdomluvnost, odvahu, lásku, úctu k přírodě, schopnost spolupráce a pomoci bližním. Kousky tance jsou rozesety po celé zeměkouli a tak malí hrdinové musí procestovat svět a během pěti dní navštívit 5 rozdílných zemí – Mexiko, Indonésii, Etiopii, Arménii a Bosnu a Hercegovinu.  Nakonec celý tanec, který se po částech za pět dní naučili, předvedou děti šamanovi a svět se tak stává novým a lepším.

Tato legenda provázela děti letos na dvou příměstských táborech „Ukerewe aneb volání tajemných dálek“, které se uskutečnily na konci srpna ve venkovních prostorách Thomayerovy nemocnice (20. – 24. 8.) a v Kulturním centru Zahrada (27. 8. – 1. 9.). Cílem obou táborů bylo hravou formou děti poučit o jiných zemích, kulturách a civilizacích a zároveň celý program propojit s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Letošní specialitou byla návštěva Abela, který pochází z Etiopie a odpověděl tak dětem na všechny otázky ohledně této země a navíc si s ním zatančili na etiopskou hudbu. Každá země skýtala nové poznatky a zážitky a každý den i nové aktivity a tvořivé činnosti. V rámci tábora jsme nacvičili krátké divadelní představení „Kaldi a tančící kůzlata“ založené na etiopské pověsti pojednávající o tom, jak byla objevena v Etiopii káva. Také jsme si během společně stráveného času vyrobili indonéskou masku, barevnou arménskou vitráž či čtvrť města v Bosně a Hercegovině. Ohlasy zúčastněných dětí i jejich rodičů byly více než hřejivé, fotky plné úsměvů a radosti a tak plánujeme příměstské tábory v podobném termínu i na příští rok.