SVĚTOVÝ DEN SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV (15.3.)

 

Pro žáky I. stupně základních škol nabízíme programy Daleká cesta čokolády a Daleká cesta banánu. Oba programy se zabývají tématem původu těchto potravin. Od jejich zasazení až po sklizeň a transport do obchodů, odkud putují na náš stůl.

 

Pro II. stupeň základních škol nabízíme program Skutečná cena potravin, věnující se problematice celosvětového plýtvání potravinami.

 

Pro střední školy máme v nabídce program Odpovědná spotřeba, který studentům představuje předměty každodenní spotřeby z jiného úhlu či program Skutečná cena potravin přizpůsoben vyšším ročníkům, zabývající se problematikou plýtvání potravinami v celosvětovém měřítku.

 

MEZINÁRODNÍ DEN ZA ODSTRANĚNÍ RASOVÉ DISKRIMINACE (21. 3.)

 

Pro II. stupeň základních jsme připravili program Migrace, který se zabývá příběhy cizinců, kteří chtějí žít a pracovat v České republice, a rozvíjí tak solidaritu a porozumění pro nelehkou životní situaci migrujících osob.

 

Program Migrace je upraven také pro studenty středních škol. Nosnou aktivitou tohoto programu je didaktická hra, ve které si studenti alespoň v rámci přidělených rolí vyzkouší, jaké to je, být cizincem na území České republiky a získat zde povolení k legálnímu pobytu.

 

Nevybrali jste si? Stále se můžete podívat na naši nabídku pro základnístřední školy. Třeba Vás zaujme nějaký jiný z našich aktuálních programů. Případně doporučujeme zeptat se přímo studentů Vaší školy, o jaké téma by měli zájem. Budeme se těšit na setkání s Vámi!