V lednu proběhla na oddělení vzdělávání v Adře stáž studentů Arcibiskupského gymnázia. Studenti mohli stáž absolvovat v různých firmách a organizacích podle svého zájmu. Stáž v Adře trvala čtyři dny, pátý den proběhla prezentace výsledků před celou školou.

 

Cílem studentské praxe byl rozvoj odpovědnosti studentů k sobě, k druhým, k životnímu prostředí a podporovat participaci dalších mladých lidí. Studenti během stáže také „nakoukli pod pokličku“ Adry – seznámili se s jednotlivými programy a odděleními. Hlavní náplní ale byla práce s globálním tématem, které si studenti sami vybrali. Ve třech skupinách pracovali na tématech plýtvání potravinami, odpovědné výroby elektřiny a nerovnostem ve vzdělávání. Zaměřili se jak na globální, tak lokální rozměr problémů a jejich možných řešení. Součástí stáže byl i praktický nácvik prezentačních dovedností včetně zpětné vazby dalších účastníků a přítomného pedagoga.

Výsledkem pak byla prezentace studentů svým spolužákům a pedagogům ve škole. Samotný projekt na Arcibiskupském gymnáziu je podporovaný Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Sami studenti hodnotili stáž následujícími slovy: 

„Moc se mi líbil způsob, jakým jsme témata postupně rozpracovali.“

„Kurz mě bavil a odnáším si mnoho poznatků.“

„Bylo to velmi obohacující.“

„Skvěle jste to vedli a opravdu jste nás posouvali správným směrem.“

„Odcházím s otevřenýma očima a chutí obohacovat přátele o nově získané vědomosti. Kolektiv a práce v něm je nesmírně důležitá. Byla to super příležitost zapracovat si s různými lidmi na neočekávané téma.“