Světová škola: otevřená výzva základním i středním školám

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola, kterému dal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní dvacítka českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: 

uč se  zjišťuj  jednej

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat do výuky. 
  • Možnost účastnit se akreditovaných seminářů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění nad nímž převzal záštitu ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Program rozvojového vzdělávání PRVák nabízí partnerským školám metodickou podporu, semináře, publikace, konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další podporu. Pokud by vaše škola měla zájem usilovat o ocenění Světová škola, můžete počítat s tímto kompletním servisem z naší strany. Co je naopak nezbytné ze strany školy pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle, je fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři (říjen 2012 a červen 2013).

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi. Školy se v případě zájmu mohou hlásit ke kterékoliv z nich (viz seznam spolupracujících organizací v příloze).

Rádi vám poskytneme podrobnější informace ke kritériím a časovému průběhu akcí. Zájem prosím vyjádřete do 30. září 2012 na @adra.cz.

Přihláška ke stažení zde

Plakát zde.

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola zde.