Pamatujete si na spoty Přestávky pro rozvoj a o Cílích Udržitelného rozvoje? Dvě ruce, které spolu rozebírají globální témata, a přitom jim dokážou porozumět i žáci prvního stupně základních škol? Promítání těchto spotů probíhá na obrazovkách ve 400 školách po celé ČR. 

Aby se tam povídající ruce mohly objevit, byl nutný zájem jejich provozovatele, kterým je ŠIK CZ, jehož majitelem je společnost InPublic group. Stejně jako Opravdový svět usiluje o to, aby se školám dostávalo takové vysílání, které by naplňovalo vzdělávací standardy obsahem i formou. Dalším společným cílem je poukázat na dění a otázky současného světa způsobem, který žákům a studentům usnadní orientaci a porozumění jejich provázanosti.

 Víme, že společně s podobně smýšlejícím partnerem můžeme dosáhnout víc než každý zvlášť, proto naši spolupráci se společností InPublic group dále rozvíjíme. I tentokrát bude mít formu promítání, tentokrát skrze síť BUS TV. Promítání bude moci pravidelně vídat široká veřejnost v několika velkých českých a moravských městech. Jak již název napovídá, na krátká videa o globálních tématech se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci, kteří využijí dopravních prostředků. Brzy se dozvíte, kde přesně je budete moci vidět.

 

Těšíme se na Vaše reakce!