Centrum Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN a organizací Adra Vás zve k účasti v soutěži uměleckých děl s názvem „Umění v jídle, jídlo v umění!“. Soutěž je určená studentům druhého stupně ZŠ a SŠ a zaměřuje se na téma zodpovědné spotřeby. 
 
Vybraná díla budou představena na výstavě, která proběhne v rámci  filmového festivalu AlimenTerre v Praze. Vítězné dílo bude navíc zobrazeno na pohlednici, kterou budeme rozdávat nejen na festivalu, ale i dalších akcích během roku. Pohlednici můžete samozřejmě šířit i ve Vaší škole a okolí.
 
Je to tedy výborná příležitost, jak zviditelnit Vaši školu!
 
Zapojením do soutěže studenti obohatí své znalosti o zajímavé souvislosti mezi jídlem a děním ve světě – budou umět zodpovědět například otázky, proč jsou kvůli naší čokoládě hubeni orangutani v Indonésii, jak škodí výroba hovězího přírodě a mnohé další. Podívejte se se svými studenty na životní prostředí jinýma očima a odhalte málo známé, přesto však důležité, informace a souvislosti!
 
Pokud máte zájem zapojit se do soutěže, nebo byste rádi získali více informací, napište na e-mail soutez@glopolis.org a obdržíte veškeré materiály (plakátek pro vyvěšení do třídy, publikace a letáček s více informacemi o zodpovědné spotřebě, apod.). Více najdete i na webových stránkách www.glopolis.org.