Téměř ve všech zemích naší planety jsou obrovské rozdíly v tom, jaký majetek vlastní jednotlivci. Zkuste si představit, jak by to vypadalo ve vaší rodině, kdyby polovina vlastnila méně než 1% veškerého vašeho majetku. 1% nejbohatších by pak vlastnilo polovinu celkového rodinného majetku. Takhle to totiž vypadá v globálním měřítku.

Taková situace rozhodně nepřispívá ke všeobecnému blahobytu – zabraňuje dlouhodobému společenskému a ekonomickému rozvoji zemí i světa, redukci chudoby nebo pocitu naplnění a vlastní hodnoty. To pak dále může vést ke kriminalitě, nemocnosti nebo ničení životního prostředí.                                                                                            

Dobrá zpráva je, že klesá počet lidí, kteří žijí v tzv. extrémní chudobě – tedy s méněnež 1,9 dolary na den. A nerovnost nezůstává jen stejná, naopak stále roste. Obecně tak platí, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. Pro posledně jmenované tak klesá mimo jiné příležitost investovat do kvalitního vzdělání. Zůstává tak nevyužitý obrovský potenciál mladých lidí, ze kterých by se jinak mohli stát schopní vědci, obchodníci, lékaři, profesoři, politici, právníci či inovátoři.

 

Zkrátka, je to tak důležité téma, že ho OSN zvolila jako jednu z priorit, kterou bychom měli nyní řešit. Méně nerovností bylo stanoveno jako jedno ze sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje OSN – zde se dočtete o tomto cíli více, zde tematické video z dílny našeho projektu Přestávka pro rozvoj: 

 

 

Co lze udělat pro to, aby země s nerovnoměrně rozloženými příjmy a majetkem měly možnost ekonomického rozvoje, který je prospěšný co nejširší skupině obyvatel? Politici a další lidé na klíčových rozhodovacích pozicích mají možnost připravit podmínky pro takový rozvoj, který přináší prospěch všem. Měli bychom se zaměřit především na:

  • rovnost žen a mužů na trhu pracovních příležitostí
  • podporu přístupu ke kvalitnímu zaměstnání včetně široké škály jeho nabídky
  • podporu rodin se školáky a podporu rozvoje dovedností mladých lidí vstupujících na trh práce
  • progresivní daň a anticyklickou rozpočtovou politiku

 

Jedna dobrá zpráva na závěr – nerovnost v České republice je poměrně nízká – jsme pátou zemí na světě s nejrovnoměrněji rozloženými příjmy: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

A ještě praktická zajímavost – zjistěte, jak jste na tom v porovnání s dalšími obyvateli ČR – http://www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm a v celosvětovém měřítku – http://www.globalrichlist.com/

                   

 

∼∼∼

 

Zaujalo vás toto téma a chtěli byste ho rozvést v rámci svého školního kolektivu? Využijte příležitosti Mezinárodního dne proti chudobě 17.října a objednejte si následující programy z naší nabídky:

Začarovaný kruh chudoby (pro druhý stupeň základních škol)

Krátká anotace: Žáci se prostřednictvím didaktické hry a kritického čtení seznámí s různými pohledy na chudobu a s fenoménem „začarovaného kruhu chudoby“. Co je to chudoba a jaké má podoby? Jaké jsou její příčiny a důsledky? Kde žijí chudí lidé? Jak se dá z chudoby vymanit?

Nerovnosti světového hospodářství (pro střední školy)

Krátká anotace: Cílem programu je napomoci pochopení principů a důsledků fungování mezinárodního obchodu. Program ukazuje na to, jak obchodní zájmy rozvinutých zemí ovlivňují postavení zemí rozvojových a jak může obchod někdy pomáhat a jindy bránit rozvoji jednotlivých zemí. Studentům pomocí hry přinese možnost diskutovat o systému mezinárodního obchodu.

 

∼∼∼

Zdroje:

In It Together: Why Less Inequality Benefits All (Summary in English) DOI:http://dx.doi.org/10.1787/bc9f5d0b-en   

Goal 10 – reduced inequalities: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html

Global wealth report 2016: http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C2-4405996B5B02A32E

Why it matters – Goal 10 Equality: http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_10_Equality.pdf