Časopis SLOVÍČKO má narozeniny!
Jak se jeho první rok povedl a komu časopis pomáhá?

SLOVÍČKO je časopis pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Pomáhá především dětem s odlišným mateřským jazykem. Využívají ho nejen učitelé ve školách ale kdokoliv, kdo se snaží, aby děti lépe porozuměly češtině. Ukázalo se, že právě po takovém vzdělávacím materiálu je ve formálním i neformálním vzdělávání velká poptávka.

 

„Z komentářů ve formulářích a z dalších ohlasů se dozvídáme mnoho zajímavého,“  říká koordinátorka časopisu Petra Svatková. Časopis původně vznikal jako doplňkový vzdělávací materiál pro ukrajinské děti, které se v Česku ukryly před válkou. Po pěti vydaných číslech se ale ukazuje, že jeho dosah je mnohem širší. „Přišly nám velmi hezké reakce například z české školy v kanadském Montrealu nebo od maminky, která své děti vychovává a učí česky v Řecku,” vysvětluje koordinátorka časopisu.

Od počátku bylo cílem, aby byl časopis veselý a hravý, to se díky ilustracím od Hanny Kovtun podařilo. „Ve SLOVÍČKU pracuju s metodou storytellingu, obrázkovým předučením, s komiksem a zábavnými úkoly zaměřenými na porozumění textu, slovní zásobu a gramatiku,”  doplňuje práci na časopise autorka jeho textů metodička Ladislava Whitcroft. Časopis chce být pozitivní a zabývá se tématy, které dětem přibližují okolní svět. Jednotlivá čísla jsou věnována kamarádství, dobrým skutkům nebo tématu, co máme všichni společného. Poslední paté číslo časopisu je spojeno s prázdninami, výlety a představuje dětem místa, která mohou v Česku navštívit.

Za úspěchem prvního ročníku časopisu stojí také fakt, že je ke stažení zdarma. První číslo Kamarád dosáhlo téměř jednoho tisíce stažení. Dostupný je pouze v online formě, není ho tedy nutné kupovat ani tisknout. Všechna jeho čísla jsou volně dostupná na webových stránkách Oddělení globálního vzdělávání ADRA.

Děkujeme Nadačnímu fondu Happy Hearts CzechNadačnímu fondu Simony Kijonkové, že měly odvahu do projektu vstoupit a vložili do něj nejen finance, ale i důvěru. Věříme, se podaří zajistit další financování SLOVÍČKA a že se s nadcházejícím školním rokem budeme moci těšit na jeho nová čísla.