To, že bez vody není život ví každý. Za touto stokrát vyřčenou frází se ale skrývá možná více, než si myslíme. V našem prostředí není voda nijak zvlášť vzácná. Již fakt, že si můžeme dovolit splachovat toaletu několika litry pitné vody svědčí o tom, že se se závažnými problémy skutečně nepotýkáme. Bohužel ale tato skutečnost pro nás činí téměř nepředstavitelný fakt, že jinde ve světě je vody nedostatek. Vždyť stačí otočit kohoutkem! Jak je to tedy jinde? Pojďme se na to podívat u příležitosti Světového dne vody!

 

Většinu vodních zásob na Zemi tvoří slaná voda (96,5 %), pouze 3 % tvoří sladká voda, z nichž pouze necelé 1 % tvoří povrchová voda. S rozvojem techniky, dopravy, chemie i s růstem populace v 19. a zejména 20. století však lidé začali stále více vodu znečišťovat. Čím dál více sladké vody se využívá v zemědělství a průmyslu a není jí dostatek pro lidi. Například Aralské jezero – kdysi čtvrté největší jezero světa, plné ryb a lodní dopravy. Za posledních padesát let ztratilo 80 % na objemu vody a pevnina si připsala k dobru rozlohu Slovenské republiky. Jak je to možné? Oba přítoky – řeky Syrdarja a Amudarja – byly využity pro zavlažování bavlníkových polí v okolí. Mimo obrovskou ekologickou katastrofu znamená taková situace i neřešitelný problém pro místní obyvatele, pro něž bylo jezero nejen zdrojem vody, ale také obživy.

Aralské jezero

 Aralské jezero

V Adře nás voda zajímá…

Již několik let se Adra intenzivně věnuje zlepšení přístupu k pitné vodě v mnoha oblastech postižených suchem – v Etiopii, Libanonu či na Ukrajině. Cílem našich projektů je pomoci místním obyvatelům překonat překážky způsobené nedostatkem vody a zabezpečit jim přístup k bezpečné a nezávadné pitné vodě. Na to, jak a kde pomáháme se můžete podívat zde.

Děláme ale mnohem více, a myslíme i na naši budoucí generaci. Skrze globální rozvojové vzdělávání se snažíme dětem v českých školách zprostředkovat co nejvíce informací o tom, jak vypadá život nejen mimo naši republiku, ale i mimo naši kulturu a náš kontinent. Skrze naše vzdělávací materiály pomáháme učitelům v tématech globálního občanství – a do těchto témat bezpochyby patří i problematika vody! Podívejte se na naši lekci a uvidíte sami!