Projekt PRVák, který začleňuje do školní výuky globální rozvojové vzdělávání, se rozšiřuje ze středních, základních a mateřských škol i na školy vysoké. V průběhu prosince proběhly čtyři semináře pro studentky a studenty pedagogických fakult na Univerzitě v Hradci Králové a Technické univerzitě v Liberci. “Projekt PRVák sice běží už pět let, ale doposud byl zaměřen buď přímo na děti, nebo na jejich učitele. Nyní chceme vzdělávat i budoucí učitele, kteří se právě teď připravují na svoji profesi” uvádí Eva Vítková, koordinátorka projektu PRVák a lektorka seminářů pro vysokoškolské studenty.

Program rozvojového vzdělávání PRVák realizuje ADRA od roku 2006 za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR prostřednictvím České rozvojové agentury. Jeho cílem je informovat děti a mladé lidi v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. Jen za poslední tři roky se do projektu zapojilo přes 400 škol a programů se zúčastnilo přibližně 30 tisíc žáků. Nemalý je také počet učitelů a učitelek, kteří absolvovali seminář o zapojení globálního rozvojového vzdělávání do výuky; od roku 2008 do současnosti jich bylo přes 1200.