Program rozvojového vzdělávání PRVák, který realizuje občanské sdružení ADRA od roku 2006, se v posledním roce značně rozrostl. V rámci Programu rozvojového vzdělávání PRVák probíhají programy pro děti na mateřských školách, program pro žáky a semináře pro učitele na základních školách a programy pro studenty na středních školách. Kromě těchto programů a seminářů organizace ADRA pořádá každý rok výtvarnou soutěž a letní příměstské tábory. Od roku 2007 rovněž funguje dobrovolnický klub pro středoškoláky. Cílem projektu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti a mladé lidi v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. Nad programem rozvojového vzdělávání PRVák převzalo záštitu IC OSN.

Mateřské školy a první třídy základních škol

První modul se zaměřuje na děti v předškolním věku a prvňáčky základních škol. Jeho cílem je vytvořit u těchto dětí povědomí o základních rozvojových problémech, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity. Jako metodická pomůcka byly vytvořeny omalovánky „Příběh Jakuba a Lenga“, „Příběh Aničky a Latify“ a „Povídání o Tůje a Kláře“. Děti si na třech paralelních příbězích ze života svých vrstevníků (Lenga z Kambodži, Latify z Keni a Tůji z Mongolska) mohou uvědomit rozdíly a podobnosti života v České republice a v rozvojové zemi. Zároveň dětem příběh ukáže, že sebemenší pomoc může učinit někoho na druhém konci světa šťastným – Leng dostane za Jakubových 10Kč pastelky. Programy realizují vyškolení lektoři organizace ADRA. V roce 2009 nově plánujeme semináře pro pedagogy pracující s touto cílovou skupinou. V rámci Programu rozvojového vzdělávání proběhlo 227 výukových programů na 55 mateřských školách a v prvních třídách základních škol, kterých se zúčastnilo celkem 4 102 dětí a 60 učitelů.


Základní školy

V rámci druhého modulu jsou pořádány několikahodinové semináře pro učitele na základních školách po celé České republice. Cílem těchto seminářů je seznámit učitele s rozvojovým vzděláním, tedy především s tím, co to je rozvojové vzdělání a jak ho učit. Učitelé se během semináře seznámí se základními pojmy rozvojového vzdělávání a s možnými aktivitami, které mohou následně začlenit do svých hodin. Semináře jsou vedeny co nejvíce interaktivně, aby si učitelé vyzkoušeli aktivity „na vlastní kůži“. Kromě seminářů pro učitele se také pořádají na základních školách interaktivní hodiny s dětmi, které jsou rovněž zaměřené na rozvojové vzdělávání. V roce 2008 bylo na celkem 34 základních škol uskutečněno 29 školení o rozvojovém vzdělávání pro učitele, na kterých bylo vyškoleno 528 učitelů. Vedle seminářů pro učitele bylo na těchto školách zrealizováno 54 programů o rozvojových zemích pro žáky, kterých se zúčastnilo celkem 1118 žáků.

V rámci druhého modulu pořádá ADRA každý rok letní příměstské tábory, které dětem nabízí velmi zajímavý a bohatý program. V rámci šesti dní mají děti možnost formou společných her a výletů „proputovat“ celý svět a dozvědět se o tom, jak se žije lidem v jiných zemích. Tábory jsou určené především pro malé děti ve věku od 6ti do 12ti let. V létě 2008 proběhly dva příměstské tábory v Praze a jeden ve Zlíně. Táborů se zúčastnilo 35, 27 a 60 dětí. Další aktivita, která probíhá v rámci druhého modulu, je výtvarná soutěž zaměřená na rozvojová témata určená pro děti ve věku od 6ti do 11ti let. V první polovině roku 2008 proběhla výtvarná soutěž, které se zúčastnilo 2430 dětí.

Střední školy

Cílem třetího modulu programu PRVák je u skupiny středoškolských studentů rozšířit odborné znalosti o rozvojových zemích a principech zahraniční rozvojové spolupráce, roli mezinárodních organizací a občanského sektoru. Středních škol bylo do Programu rozvojového vzdělávání v roce 2008 zapojeno celkem 47. Na těchto školách bylo zrealizováno celkem 131 zpravidla 90ti minutových výukových programů o rozvojové problematice, kterých se účastnilo celkem 3001 studentů.

Od června roku 2007 existuje středoškolský dobrovolnický klub Chrastítko. V rámci něj se středoškolští studenti zapojují do činnosti programu PRVák a zároveň realizují různé vlastní aktivity. Dobrovolnický klub nabízí mladým lidem příležitost jak smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolníci se učí sami organizovat aktivity pro druhé a aktivně se podílet na dění ve své komunitě. Účast na pravidelných schůzkách vede studenty k přijetí odpovědnosti za svůj život, uvažování o ceně peněz a volného času a přemýšlení v globálnějších souvislostech. V rámci středoškolského dobrovolnického klubu byly zrealizovány dva semináře pro dobrovolníky. V současné době je v dobrovolnickém klubu okolo 10ti aktivních dobrovolníků.

V rámci spolupráce s Fakultou Humanitních Studií UK byl v dubnu zrealizován dvoudenní seminář o multikulturním a rozvojovém vzdělávání, kterého se zúčastnilo 21 vysokoškolských studentů. V rámci snahy o zkvalitnění našich programů uspořádala organizace ADRA celkem 6 jedno až dvou denních seminářů pro naše lektory.