Miliony lidí musí každý den volit mezi zakoupením potravin či oblečení a zdravotní péčí. Polovina světové populace stále nemá přístup k plnému rozsahu zdravotní péče. Jedná se především o rozvojové země. 99% případů úmrtí matek při porodu připadá na ně. Na tato fakta upozorňuje Světový den zdraví, ke kterému se připojujeme i my v Adře. Připojíte se také?

Co jste možná nevěděli:

  • Každý den zemře 16 000 dětí před svými pátými narozeninami na pneumonii, malárii, průjmová onemocnění a další nemoci. Například u dětí v Subsaharské Africe je šance, že se tak stane, 14x vyšší než u dětí jinde ve světě. Obecně jsou ohroženy významně více děti z venkovských oblastí spíše než z měst.
  • Úmrtnost matek je jeden z hlavních ukazatelů nerovného přístupu ke zdravotní péči. Tento indikátor poukazuje na rozevírající nůžky mezi chudými a bohatými, jak už v jednotlivých zemích, tak i v mezistátním měřítku. K 99 % úmrtí matek dojde v rozvojových zemích. Pravděpodobnost, že zemře čadská žena při porodu je 1:16, zatímco ve Švédsku je to 1:10 000.
  • Očekávaná míra dožití se mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi liší až o 34 let. V nízkopříjmových zemích se lidé dožívají průměrně 62 let, zatímco v zemích s vyšším HDP až 81 let. Zatímco dítě z Japonska se pravděpodobně dočká svých 81. narozenin, dítě z afrického Sierra Leone má před sebou v průměru jen 50 let života. 
  • Nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči znamenají ve výsledku významné ztráty pro rozpočty zemí. Evropský parlament odhadl, že náklady spojené s těmito nerovnostmi činí až 1,4 % HDP v zemích Evropské unie. Pro porovnání: rozpočet na obranu se pohybuje ve výši 1,6 % HDP Evropské unie. Vyšší výdaje vyplývají z nižší produktivity a nižších daňových toků a naopak vyšších sociálních dávek a nákladů na zdravotní služby.  
  • Přetrvávající nerovnosti ve zdravotní péči zpomalují rozvoj. Více než jedna miliarda lidí na světě žije ve slumech, což představuje jednu čtvrtinu všech lidí žijících ve městech.  

Proč slavíme Světový den zdraví?

Světový den zdraví se pod záštitou Světové zdravotnické organizace slaví již od roku 1950, a to vždy 7. dubna. Letošním tématem je všeobecné zdravotní pokrytí, jedna z prioritních oblastí Světové zdravotnické organizace, v rámci níž se snaží dosáhnout toho, aby všichni lidé mohli využívat kvalitní zdravotní služby, aniž by se dostávali do finančních potíží. Letošní Světový den zdraví je významný také tím, že si Světová zdravotnická organizace připomene 70. výročí své existence.” (Ministerstvo zdravotnictví České republiky)

Všeobecná dostupnost zdravotní péče je nejen hlavním cílem Světové zdravotnické organizace (WHO), ale je také součástí Cílů udržitelného rozvoje (dokumentu schváleném členskými státy OSN), kterým se věnujeme v Adře v rámci aktivit našeho oddělení vzdělávání. Skrze naše zahraniční projekty se snažíme tento cíl naplnit.

Jak se můžete připojit ke Světovému dnu zdraví Vy?

Připojte se svým podpisem na petici s názvem “Health for all” (Zdraví pro všechny) od Světové zdravotnické organizace. Umožněme společně všem lidem na světě přístup ke zdravotní péči.

Co pro všeobecnou dostupnost zdravotní péče dělá ADRA?

Provozujeme zdravotnické středisko Itibo, díky kterému má v izolované části Keni přístup ke zdravotní péči ročně 9 000 lidí. V místní nemocnici zajistíme ročně bezpečný porod 135 maminkách. Zařízení disponuje zubní ordinací, skrze kterou zprostředkováváme preventivní prohlídky pro místní mládež.

Vzděláváme žáky a studenty na středních školách, tedy generaci, která bude ovlivňovat náš svět v budoucnu, o tématech spojených se zdravotní péčí ve světě.