Během srpna 2009 pořádala humanitární organizace ADRA již třetím rokem dva letní příměstské tábory pro děti z Prahy a okolí. Tyto tábory se konaly v rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák. Letošní tábory se konaly pod názvem „Taklamakan aneb dobrodružná cesta po neznámých zemích“.

První tábor se konal ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Lékořice v termínu od 17. do 22. srpna 2009v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Tábora se zúčastnilo 43 dětí ve věku od 6ti až 13ti let. Jednalo se především o děti zdravotníků a zaměstnanců nemocnice a jeden den se přišlo podívat i deset dětí hospitalizovaných v nemocnici. Druhý tábor byl pořádán v termínu od 24. do 29. srpna 2009 v Kulturním centru Zahrada. Tohoto tábora se zúčastnilo 43 ve věku od 5ti do 11ti let. Tábory vedlo sedm zkušených lektorů, kteří dlouhodobě spolupracují na programu rozvojového vzdělávání PRVák.

Program pro děti probíhal od 8:30 do 17:00, na noc děti odcházely do svých domovů. Z pátku na sobotu měly děti možnost přespat v táboře a večer strávit u ohně. V rámci tábora měly děti každý den oběd a dvě svačiny.

Cílem tábora bylo dětem ukázat, že jsou i jiné kultury než je ta naše. Děti by si měly uvědomit, že na zemi existují různé národy různých barev pleti, různých jazyků, různých zvyků apod. Všechny tyto národy na zemi jsou zajímavé a rovnocenné. Různorodost světa byla dětem ukázána na příkladu pěti zemí.

Vnitřním posláním tábora byl příběh dvou bohů: Zlý bůh Taklamakan se kdysi rozhodl zničit svět, protože se mu zdál hloupý a zbytečný. Taklamakan měl za to, že na světě je tolik různých národů, které se navzájem nemají rádi a neustále válčí mezi sebou, že by bylo lepší tento svět zničit a vytvořit jednotný svět, kde by existoval jen jeden národ a všichni lidé by byli naprosto stejní. Dobrý bůh Nakamalkat se mu však vzepřel a rozhodl se dokázat, že pestrý svět s lidmi různých národností je velmi hodnotný a zničit by ho byla škoda. Vymohl si tedy na čas na to, aby Taklamakanovi dokázal, že pestrý svět zbytečný není a že má smysl.

V tom mu právě pomáhaly děti. Spolu s bohem Nakamalkatem děti navštívily pět zemí: Keňu, Vietnam, Mongolsko, Srí Lanku a Pákistán. Úkolem dětí bylo tyto země prozkoumat a najít to, co je na těchto zemích skvělého, pozitivního a jedinečného. Děti se v těchto zemích seznámily s místní kulturou – zvyky, jazykem a písmem, uměleckými výrobky, hudbou apod. Naučily se říkat dobrý den, nashledanou a děkuji v každém jazyce. Dozvěděly se, jak napsat svoje jméno srílanským a mongolským písmem. Účastnily se tradičních mongolských závodů na koni Nádam, zahrály si na keňskou olympiádu, vyzkoušely si sehnat všechny suroviny na pákistánský koberec, zkusily se živit jako srílanští sběratelé čaje a rybolovci. Naučily se vyrábět keňské náramky, stavět mongolské jurty, malovat pákistánské koberce a vařit tradiční srílanské jídlo.

Oba tábory byly velmi úspěšné. Spokojení byli jak děti, tak rodiče. Velký dík patří Dobrovolnickému centru LékořiceKulturnímu centru Zahrada za bezvadnou spolupráci. Dále děkujeme všem lektorům, kteří se na táboře podíleli 🙂

Rozhovor o táboře s Kristýnou Fialovou

Vyjádření rodičů k táboru v KC Zahrada