Interaktivní videa, web plný zábavných kvízů nebo online práce s daty v prostředí Gapminder. To vše a mnohem víc si vyzkouší žáci 2. stupně základních škol v lekcích zaměřených na využití digitálních vzdělávacích zdrojů.

Lekce na aktuální témata

Výstupy projektu na webu www.zemeksvetu.cz představují tři témata s kompletně zpracovanými podklady, která lze využít při výuce zeměpisu, ale i dalších předmětů. Učitel si tak může vybrat z témat Udržitelná města a obce, Chudoba a nerovnosti, Biodiverzita a zemědělství. K dispozici má ke každému tématu interaktivní animované video, ve kterém mohou žáci v roli diváků rozhodovat o dalším ději, kompletně zpracovanou metodiku lekce, bohaté informační podklady a doprovodné aktivity – např. online spojovačky či doplňovačky.

 

zemeksvetu webLekce obsahují různé varianty a alternativy, takže si je pedagog může snadno přizpůsobit podle vlastních potřeb. Frontální výuku ale nečekejte. V lekcích najdete množství výukových aktivit, které podporují spolupráci, komunikační kompetence a kladou důraz na zapojení každého žáka. Vycházíme z metod RWCT a dalších moderních výukových směrů.

Lekce nemusí být využity jen ve škole, ale mají potenciál oslovit i vedoucí různých volnočasových kroužků či rodiče.

 Unikátní koncept interaktivních videí

Největším tahákem pro žáky jsou nepochybně interaktivní animovaná videa s náctiletými hrdiny, sourozenci Petrem a Petrou, za nimiž kromě skvělých animátorů stojí také scénáristka Ladislava Whitcroft. „Věřím, že příběhy mají ve vzdělávání své místo – pomocí příběhů si lidé předávali informace, myšlenky a zkušenosti od pradávna. Příběhy působí na naše emoce a zároveň nás nutí přemýšlet. Protože mi takové učení dává velký smysl, rozhodla jsem se každé téma propojit s příběhem. Například v případě videa k tématu udržitelné město se mi stal inspirací fakt, že existují falešná města, která kartografové záměrně umísťují na mapy, aby se pojistili proti plagiátorství. Od toho byl už jen krůček k nápadu, že by se Petr s Petrou mohli propadnout do takového neexistujícího města a snažit se vyřešit problémy místních obyvatel.“

Rozvoj digitálních kompetencí žáků i učitelů

Projekt klade důraz na využití digitálních technologií. Jedná se jak o koncept interaktivních videí, tak o doplňující webové kvízy a další aktivity. Množství aktivit v lekcích je pak navrženo pro využití jak při prezenční, tak při online výuce. A konečně lekce věnované práci s daty v prostředí Gapminder jsou celé koncipované pro výuku v počítačové učebně nebo s tablety, čímž projekt přímo a prakticky podporuje rozvoj digitálních kompetencí žáků, ale i učitelů.

Nezapomínáme na žáky s odlišným mateřským jazykem

Dalším velkým přínosem projektu je to, že myslí i na žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Ke každému dílu videa je vytvořena i lekce pro žáky s OMJ, která obsahuje opory pro tyto žáky včetně materiálů sloužících k předučení vybrané slovní zásoby.

Zpětná vazba od žáků i učitelů

Výstupy projektu byly konzultovány s odborníky a průběžně pilotovány na několika základních školách. Díky zpětné vazbě učitelů i žáků se podařilo upravit lekce tak, aby pro ně byly maximálně přínosné a reagovaly na jejich skutečné potřeby.

Např. paní Dagmar Kostelecká, ředitelka ZŠ Malé Svatoňovice, nám do zpětné vazby napsala: „Lekce se mi líbila. Překvapilo mě, že téma žáky zaujalo a že se do hodiny aktivně zapojili.  Materiály k výuce byly výborně připravené a žáci je pochopili. Zvládli i skládankové učení. Jedná se i o zajímavý způsob, jak ukázat žákům zapojení do občanského života. Lekci využiji i v budoucnu. Děkuji.“ 

Věříme, že se nám podařilo vytvořit materiály, které učitelům pomohou a zároveň je inspirují a motivují k další výuce v podobném duchu.

 

Projekt Země k světu pod oficiálním názvem Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu (č. p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012346) byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.