Centrum indo-pacifických studií Metropolitní univerzity Praha, organizace ADRA a společnost Profimedia si Vás srdečně dovolují pozvat na přednášku Ing. Jakuba Dostála, Ph.D. na téma „Katastrofy a český člověk v 21. století: pomáhat či nepomáhat?“.

Přednáška a zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2014 od 17:30 v budově Metropolitní univerzity na Jarově Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 (místnost č. 100 a náměstíčko).

Prosíme zájemce o účast, aby se bezplatně přihlásili na http://registrace.mup.cz/.

Odedávna postihovaly lidstvo katastrofy přinášející smrt, utrpení a obrovské škody. Odedávna také existovali lidé ochotní zmírňovat jejich utrpení. Chcete znát důvody, proč se zajímat o oběti katastrof, kteří potřebují vaši pomoc, případně způsoby, kterými je možné pomoct? Součástí přednášky bude představení role neziskových organizací při řešení následků katastrof na příkladu činnosti organizace ADRA. 

Přednáška se bude konat při příležitosti zahájení výstavy fotografií s názvem „Tsunami: 10 let poté“, která se uskutečňuje ve spolupráci organizace ADRA, Centra indo-pacifických studií Metropolitní univerzity Praha a společnosti Profimedia. Návštěvníci budou svědky nejen důsledků ničivého tsunami z roku 2004, které usmrtilo 230 tisíc lidí ve čtrnácti státech, ale uvidí také naději, kterou přináší ochota světového společenství podílet se na snižování následků. Série unikátních fotografií ukazuje zasažená místa krátce po katastrofě i v současné době. Výstava bude dále k vidění v Plzni, Hradci Králové a Liberci. 

Ing. Jakub Dostál, Ph.D. pracuje v organizaci ADRA, o.p.s. jako vedoucí oddělení vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje problematice bezpečnosti, krizových situací a neziskovému sektoru. Dříve pracoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde se na Ekonomicko-správní fakultě věnoval výzkumu a výuce ve výše uvedených oblastech.