Již od roku 1999 Evropská rada každoročně vyhlašuje kampaň Týden globálního vzdělávání (Global Education Week). V zemích zapojených do kampaně ve školách probíhají informační a vzdělávací aktivity, jejichž cílem je nejen upozornit na problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením, ale také objasnit, jak my sami svým chováním a postoji ovlivňujeme život lidí či stav životního prostředí na celé Zemi. Letos bude Týden globálního vzdělávání probíhat od 15. do 23. listopadu a jeho tématem bude Potravinová bezpečnost.

Poprvé se do kampaně zapojí i Česká republika, a sice prostřednictvím organizací Člověk v tísni, Arpok, Sever, Charita ČR, NaZemi a ADRA. Náš vzdělávací projekt Opravdový svět v tomto týdnu uspořádá tematické dny na školách, diskuse na školách a spolu s ostatními organizacemi zapojenými do kampaně také diskusní večer pro veřejnost. O konkrétních aktivitách Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Více informací o Týdnu globálního vzdělávání naleznete zde.(http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/gew_EN.asp)