I když je migrace v naší společnosti velmi kontroverzní téma až poslední dobu, nabízíme ji školním kolektivům již dlouhodobě. Jsme přesvědčení o tom, že má cenu se zabývat tématy a otevírat otázky, které nemají jednoduchá řešení. V programech klademe důraz na reálné příběhy migrantů, statistiky z ověřených zdrojů a prostor pro žáky vyjádřit svůj vlastní názor a diskutovat o něm.

Minulý týden jsme se účastnili projektového dne v ZŠ Chrast u Chrudimi. Škola si objednala programy na téma migrace, interaktivní vyučování probíhalo paralelně ve dvou blocích na druhém stupni.

V závěrečné části se dostáváme k tzv. reflexi, kde mimo jiné dochází k uvědomění si nově nabytých znalostí a změn postojů. Kromě nových informací jsme se také dozvěděli, že žáci po programech změnili i postoj k samotnému slovo migrace nebo k tomu, jak si představují migranta. Zde je pár citátů pro ilustraci:

„Uvědomila jsem si, že slovo migrace není špatné slovo.“ (žákyně 7. třídy)

 „Teď bych toho migranta nakreslil bez pistole, možná by neměl tmavou barvu kůže a byl by hezky oblečenej.“ (žák 6. Třídy, při hodnocení, jak nakreslil migranta na začátku programu a jak by ho nakreslil na konci)

„Tak to bychom asi zvládli.“ (žák 7. třídy, v reakci na počet osob žádající o mezinárodní ochranu v ČR – 1382 v roce 2015 – zdroj: MV ČR)