I ve školním roce 2016/2017 Vám nabízíme programy globálního rozvojového vzdělávání a další inspiraci pro obohacení výuky!

V nadcházejícím školním roce opět nabízíme programy globálního rozvojového vzdělávání pro děti, žáky a studenty mateřských, základníchstředních škol.

Kromě programů zaměřených na aktuální témata jako je nakládání s odpadem, plýtvání potravinami, vztahy mezi tzv. rozvojovými a tzv. vyspělými zeměmi, migrace, fair trade apod. Vám přinášíme možnost zapojit se do komiksové soutěže.

Ve své výuce můžete využít i naše videospoty, které poukazují na jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje vyhlášené Organizací spojených národů. Cíle udržitelného rozvoje upozorňují na oblasti a problémy, které je třeba v dnešním světě řešit – například přístup ke vzdělání a zdravotní péči, lidská práva, bezpečnost, ochrana životního prostředí, odpovědné nakládání s přírodními zdroji, chudoba apod.

Další videospoty pojednávají o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci České republiky a Evropské unie.

V zimě budou na našich stránkách k dispozici nové metodické materiály, které budete moci sami využít ve výuce.

Těšíme se na spolupráci!

Tým Opravdového světa