Rok 2016 zahajujeme s novým projektem globálního rozvojového vzdělávání. I nadále projekt nese název Opravdový svět a tak jako doposud, se budeme věnovat vzdělávacím programům na mateřských, základních a středních školách. Programová nabídka pro školy zůstává stejná jako dosud, brzy se však rozroste o programy nové. Zároveň všechny stávající programy aktualizujeme a revidujeme, abychom dětem, žákům, studentům, ale i pedagogům nabídli co nejpřesnější a nejaktuálnější informace zajímavou a interaktivní formou.

Díky finanční podpoře projektu od České rozvojové agentury ale také můžeme své aktivity značně rozšířit. Po kratší odmlce se opět vracíme na akademickou půdu. V rámci výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity budeme budoucím pedagogům přednášet o globálním rozvojovém vzdělávání, české zahraniční rozvojové spolupráci a Cílech udržitelného rozvoje a představíme jim možnosti a metody zařazování globálních témat do výuky na školách tak, aby byly respektovány Rámcové vzdělávací programy.

Pro pedagogy budou také určeny metodické materiály, které vzniknou koncem tohoto roku a budou volně k dispozici na našem webu. Učitelům nabídnou způsoby, jak učit o globálních tématech zajímavou a moderní formou.

Již v tuto chvíli jsou na našem webu, v sekci Přestávka pro rozvoj, ke shlédnutí video spoty týkající se české a evropské zahraniční spolupráce. Spoty je možné využít i ve výuce. Během tohoto roku budeme vytvářet osmnáct nových video spotů, které budou vysílány na stovkách českých základních a středních škol. Pojednávat budou o Cílech udržitelného rozvoje a stanou se také součástí výukových materiálů pro pedagogy.

Na jaře 2016 bude vyhlášena komiksová soutěž pro mládež, jejíž účastníci budou komiksovou formou zpracovávat témata Cílů udržitelného rozvoje. O pravidlech soutěže, cenách pro vítěze a podobně Vás brzy budeme informovat.

A co to vlastně jsou Cíle udržitelného rozvoje? V září 2015 se členské státy OSN dohodly na společném směřování zahraniční pomoci a rozvoje světa pro následujících patnáct let. Nové cíle navazují na Rozvojové cíle tisíciletí, díky nimž se v letech 2000-2015 podařilo významně snížit počet lidí žijících v extrémní chudobě nebo lidí podvyživených, stoupl počet dětí, které mají přístup ke vzdělání a zvýšila se i dostupnost zdravotní péče. Více o Rozvojových cílech najdete zde. Význam Cílů udržitelného rozvoje tedy tkví v tom, že státy a jejich občané přijmou zodpovědnost za celosvětový vývoj a rozvoj a snaží se efektivně spolupracovat tak, aby Cílů bylo dosaženo. Proto je důležité, aby se o nich veřejnost dozvěděla a mohla se pak podílet na řešení globálních témat.