Dlouho jsme u nás, na Adřím oddělení vzdělávání, přemýšleli, jak usnadnit pedagogům výuku globálních témat. Jak jim poskytnout podporu a pomoci s výukou témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Chtěli jsme jim poskytnout vše potřebné – od metodické základny přes kompletní data a informace až po obrázky, videa a další přílohy. A víte co? Povedlo se!

Výsledkem našeho snažení je 17 zbrusu nových metodických materiálů pro ll. stupeň ZŠ, z nichž se každý váže k jednomu z Cílů udržitelného rozvoje. Učitelé si mohou vybrat z celé řady oblastí – naše lekce se zabývají tématy jako je problematika klimatické změny, udržitelné energie, (ne)rovnosti mezi lidmi či úskalí vzdělávání v různých částech světa. Kromě základních informací o tématu jsou součástí lekcí zábavná videa, návrhy vzdělávacích aktivit, obrazové a interaktivní přílohy a mnoho dalšího.

 

Proč ale vlastně začleňovat globální témata do výuky?

Současný svět je díky globalizaci, komunikačním a dopravním technologiím čím dál více provázanější, komplikovanější a orientovat se v něm je stále složitější. Ze všech stran se na nás valí informace, kterým je často obtížné porozumět. Denně musíme dělat rozhodnutí, která ovlivňují nejen náš život, ale i životy lidí kolem nás. Ať už se jedná o spotřebitelské chování, postoj vůči menšinám či politickou orientaci, důsledky našich činů nikdy nekončí u našich dveří. Abychom taková rozhodnutí mohli činit odpovědně a na základě pravdivých informací, je třeba porozumět složitým procesům kolem nás. Díky začleňování globálních souvislostí do výuky se žáci mohou s těmito tématy seznámit a lépe tak porozumět okolnímu světu. Globální témata se totiž týkají každého z nás – v každém věku, v každé zemi, za každého počasí!

A co že jsou to Cíle udržitelného rozvoje?

Cíle udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, neboli SDGs), známé také jako Agenda 2030, představují globální rozvojový plán Organizace spojených národů do roku 2030. Dohodly se na něm všechny členské země, tedy 193 států. Tento plán tvoří rámec aktivit a strategií, jejichž cílem je usilovat o bezpečný, spravedlivý a trvale udržitelný svět. O takový svět, ve kterém si jsou všichni lidé rovni, mají stejná práva a mohou vést důstojný a plnohodnotný život, a to bez ohledu na původ, věk, pohlaví či náboženské vyznání. O svět, ve kterém je dostatek kvalitního jídla, pitné vody a čistého vzduchu nejen pro jeho současné obyvatele, ale i pro budoucí generace.

Veškeré materiály jsou volně dostupné na našich webových stránkách, kde si je můžete prohlédnou či s nimi rovnou pracovat. Tak hurá do toho!