Naše nová metodická příručka obsahuje šest kompletně připravených devadesátiminutových lekcí z oblasti výuky v globálních souvislostech. Jednotlivá témata jsou zpracována s ohledem na RVP a přiřazená k Cílům udržitelného rozvoje OSN.
Využít ji mohou nejen učitelé středních škol, ale také volnočasoví pedagogové, rodiče či kdokoli jiný, kdo pracuje s mládeží ve věku 15–19 let. Naleznete v ní pracovní listy, informační podklady, doplňkové inspirační komiksy i tipy na další práci s kolektivem.

titulní strana Metodika SŠ

Jednotlivé lekce napomáhají k rozvoji kritického myšlení žáků. Poskytují jim informace, prostor k zamyšlení i diskusi a směřují je k odkrytí možností, jak mohou oni sami přispět k řešení jednotlivých problémů. Vzhledem k věku cílové skupiny metodika podporuje účastníky k aktivnímu občanství, nabízí cesty, ale konečný výběr jednání nechává na účastnících samotných.

Metodickou příručku si můžete zdarma stáhnout ZDE.