Mezinárodní den gramotnosti si připomínáme každoročně 8. září. Co si vlastně pod slovem gramotnost představit?

Dříve byl tento pojem skloňován především v souvislosti s úrovní vzdělávání v méně rozvinutých zemích. Gramotnost je podle UNESCO základní lidské právo, které se však stále nedostává asi pětině obyvatel planety. V tomto kontextu byl tento pojem chápán především jako dovednost číst, psát a počítat.

Gramotnost v širším slova smyslu

V západních zemích s povinnou školní docházkou jsou tyto dovednosti samozřejmé. Gramotnost je však mnohem širší pojem, je klíčovou schopností pro každodenní život – patří k ní například schopnost učit se, rozumět kontextu, řešit problémy, orientovat se v okolním světě. V dnešní době fake news a hoaxů se stává velmi důležitým i kritické myšlení. Gramotnost přispívá také k rovnoprávnosti žen a mužů.

Funkční gramotnost je schopnost uplatňovat vědomosti při řešení nejrůznějších životních situací. Zahrnuje celou řadu základních dovedností, které se označují také jako kompetence, mezi něž patří např. schopnost učit se, komunikace v mateřském jazyce i v cizích jazycích, kompetence v oblasti matematiky i přírodních věd, práce s digitálními technologiemi či kompetence občanské.

Rozvoj gramotnosti a ADRA

Na poli vzdělávání a rozvoje gramotnosti dlouhodobě působí i ADRA Česká republika. Věnujeme se jak zahraničním projektům (např. Banglakids, Čalantika), tak vzdělávání v České republice.

ADRA oddělení vzdělávání působí již od roku 2006. Pomocí globálního rozvojového vzdělávání otevíráme globální témata na školách a přibližujeme je široké veřejnosti. Vytváříme metodické materiály pro vyučující na všech typech škol, vzděláváme studenty pedagogiky, pořádáme workshopy a další akce, podílíme se na projektu Světová škola, popularizujeme globální témata (např. prostřednictvím Komiksové soutěže).