Dalších patnáct českých základních a středních škol se pyšní titulem Světová škola. Tím byla oceněna celoroční snaha žáků a studentů daných škol, kteří podle hesla uč se – zjišťuj – jednej realizovali projekt, který lokálně reaguje na globální problémy.

Zástupci oceněných škol se sjeli 12. června v Americkém centru v Praze, kde si navzájem představili svoje projekty a získali certifikát Světové školy. Dvojice z každé školy ukázala, jak jejich třída spolupracovala při realizaci projektu, jak se jim podařilo navázat spolupráci s radnicemi, jídelnami, školami a dalšími partnery, jakých výsledků se jim podařilo dosáhnout a jak je celý projekt obohatil.

Školy se věnovaly tématům jako kácení deštných pralesů, třídění odpadů, Fairtrade a lokální potraviny, dětská práva nebo historie míst blízkých i vzdálených. Něktěří zasadili Světový strom, jiní upozorňovali na problematiku plýtvání potravin, další zapojili celou školu i s jídelnou a bufetem do týdne Fairtrade.

„Souhlasili byste, aby se český odpad vyvážel do cizích zemí? A co cizí odpad do České republiky?“ I takové otázky kladli letošní světoví školáci nejen sobě, ale i veřenosti. Někomu se podařilo odhalit moudra z první světové války, která jim přišla aktuální i dnes, např. „Nemyslete toliko vždy na sebe, nýbrž také na ostatní!“

Převzetí certifikátů proběhlo jako příjemné završení celoroční práce. Třešničkou na dortu byla společná prohlídka Muzea Karla Zemana, po které se žáci i studenti rozjeli zpět do svých regionů.

Jak o sektání po roce práce na globálních tématech napsal vzdělávací projekt Varianty si můžete přečíst zde.