Aktualizace: Podívejte se na první i druhé video z Týdne globálního vzdělávání.

V letošním Týdnu globálního vzdělávání, který proběhne 19. – 25. listopadu 2018, se zaměříme na téma udržitelnosti měst a obcí. Co by se mělo změnit ve Vašem městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život? V případě, že se chcete zapojit se svou školou a uspořádat veřejnou akci, napište nám na opravdovy.svet@adra.cz.

Polovina obyvatel světa, tedy více než 3,5 miliardy lidí, žije ve městech. Podle OSN bude podíl městské populace do roku 2030 tvořit až 60 % obyvatelstva. To s sebou nese velké výzvy, ať již jde o zajištění bezpečné dopravy šetrné k životnímu prostředí, cenově dostupného bydlení a služeb anebo péči o veřejný prostor. Velkou výzvou bude také to, jak  pomáhat těm nejvíce zranitelným – dětem, ženám nebo třeba seniorům.

Ač nás to možná překvapí, nejvíce chudých lidí nežije ve venkovských oblastech, ale právě ve městech. V nich pak v důsledku rychlé urbanizace dochází ke značnému znečišťování ovzduší, nadužívání elektrické energie a vody, hromadění nadbytečného odpadu a rychlé devastaci životního prostředí a zeleně.

Co s tím můžeme udělat my? Podíváme-li se na města a obce v různých koutech světa, uvidíme paletu inspirace a inovativních nápadů. Některá města se soustředí na ochranu životního prostředí využíváním sluneční energie, podporou opatření na zadržování vody v zastavěných částech měst či omezováním plastového odpadu. Jiná města budují sociální podniky, podporují diskuzní fóra nebo pořádají veřejné debaty, kde se občané mohou aktivně zapojit třeba do příprav územního plánování a výstavby či do zvelebování místa, kde žijí.

A co napadá Vás? Pojďte s námi hledat odpovědi a navrhovat řešení v rámci Týdne globálního vzdělávání, který již dvacet let podporuje cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a k odpovědnosti každého z nás za kvalitu života v našem okolí i v širším světovém kontextu. Protože každá, i ta sebemenší, změna má smysl.

Chceme především podpořit školy, aby aktivně přispívaly k udržitelnému rozvoji na lokální úrovni a podílely se tak na řešení globálních výzev. Za tímto účelem jsme vytvořili krátký manuál Mysli globálně, jednej lokálně!, který Vám pomůže s plánováním vašich nápadů ve vašem městě nebo obci. Podrobný návod a další inspirace, jak vymyslet, uskutečnit a reflektovat akci naleznete v metodice organizace NaZemi.

Pojďme začít jednat tak, abychom společně utvářeli takový svět, ve kterém chceme žít. Zapojte se i Vy!  

   

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných a podporovaných organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita Česká republika, INEX – SDA, Jeden svět na školách – Člověk v tísni, NaZemi, SEVERVarianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí 21. listopadu 2018, kdy v různých koutech ČR proběhnou plánované akce na školách a pro veřejnost. Bližší informace o plánovaných akcích najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.