OD ROKU 2012 JE 21. BŘEZNA VĚNOVÁNA ZVÝŠENÁ POZORNOST LESŮM! LETOŠNÍ ROK SE NESE V TÉMATU „LESY A ZDRAVÍ“!

Lesy pokrývají téměř jednu třetinu naší planety Země, jejich existenci často bereme jako samozřejmost, a ne vždy myslíme na jejich důležitost a nepostradatelnost. Lesy v každém případě zasluhují naši pozornost a péči, a proto OSN vyhlásilo dnešní den Mezinárodním dnem lesů. Letošní rok se nese v tématu „Lesy a zdraví“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, lesy toho dělají pro naše zdraví spoustu. Čistí vodu i vzduch, zachycují uhlík (důležité v boji proti změně klimatu), poskytují potraviny a léky a v neposlední řadě působí blahodárně i na naši pohodu.

Důležitost lesů si uvědomujeme i Oddělení vzdělávání ADRA, kde je jim věnován prostor, jak v metodikách, tak v komiksové soutěži  Můžeme zmínit lekci „Město, ve kterém chci žít“ z webu zemeksvetu.cz., kde jsou žáci vedeni, mimo jiné, k uvědomění si, že lesy mají svou důležitou funkci, a to nejen v přírodě, ale i v samotných městech.

Za komiksy děkujeme žákům, kteří se zúčastnili Komiksové soutěže ADRA, konkrétně Maxovi Baldýnskému, Julii Fellerové, Jonášovi Ludvíkovi a Simeonovi Adamcovi.