NA 17. KVĚTEN PŘIPADÁ KAŽDOROČNĚ MEZINÁRODNÍ DEN (BOJE) PROTI HOMOFOBII A TRANSFOBII.

Tento den došlo v roce 1990 k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace.

Cílem je zvýšit povědomí o násilí, diskriminaci a represi vůči lidem z LGBT+ komunit po celém světě, a dát důraz na respektování práv lidí s jinou než heterosexuální orientací či cisgenderovou identitou.

Přestože k vyškrtnutí ze seznamu nemocí došlo před více než 30 lety v současné době žijí na celém světe více než 2 miliardy lidí v zemích, kde je homosexualita nelegální, a v 11 jurisdikcích je za konsensuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví nadále podle zákona udělován trest smrti (Rada EU 2022).

Tento boj se týká i států v rámci EU včetně Česka, a to i přesto, že byl již v roce 2010 podpořen vrcholnými představiteli Evropské unie a v roce 2020 nechalo k příležitosti tohoto dne Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyvěsit duhovou vlajku. Dle průzkumu z roku 2019 měla zkušenost s diskriminací více než třetina LGBT+ osob žijících v Česku. Zajímá Vás tato problematika více? Je možno nahlédnout do mapy týkající se jednotlivých restrikcí vůči LGTB+ lidem v rámci Evropy.

To že se jedná o aktuální problematiku v rámci Česka dokazuje i každoročně pořádaná Komiksová soutěž ADRA, kde se na téma Férová společnost, sejde velké množství komiksů, týkající se diskriminace související s orientací či genderovou identitou. Za přiložené komiksy děkujeme Vanesse Václavíkové, Michaele Želichovské a Sabině Sciba.