Každý ví, že včely patří k velmi užitečným zvířatům – opylují rostliny a přispívají tak k jejich rozmnožování. Málokdo si ale umí představit, jak nenahraditelné včely opravdu jsou. Téměř třetina zemědělské produkce na zemi je ovlivněna procesem opylení. Podle zprávy Evropského parlamentu 78 % druhů volně rostoucích rostlin a 84 % druhů zemědělských plodin v Evropě závisí alespoň částečně na hmyzu, aby mohly vytvořit semena.

V posledních letech jsou ale včelí populace značně ohroženy – a to především činností člověka. Ztráta a degradace přírodních stanovišť kvůli zemědělství nebo urbanizaci představuje pro včely obrovskou hrozbu. Intenzivní zemědělství vede k monokulturní krajině a zániku rozmanité flóry, čímž opylovačům ubývá zdrojů potravy a také hnízdišť. Pesticidy a další znečišťující látky jsou dalším častým důvodem úhynu někdy celých včelstev.

Abychom včely ochránili, je třeba efektivní a důsledná regulace užívání hnojiv a pesticidů. Jedině tak lze zabránit masivnímu úhynu včel a s tím spojenému riziku. Své o tom vědí například farmáři z některých částí Číny, kde kvůli znečištěnému ovzduší a právě masivnímu užívání pesticidů došlo k vyhubení včel. Aby farmáři zachránili svá pole, musí nyní rostliny opylovat ručně. Namáhavá a zdlouhavá práce, kterou do té doby vykonávaly včely se tak stala každoroční povinností pro každého farmáře.

    Ruční opylení stromu v Číně (zdroj)

A co můžeme udělat my?

Pokud máme zahrádku, za vysazení kvetoucích rostlin či bylinek nám naši včelí sousedé jistě poděkují. K zahození není ani takový včelí domeček – úkryt pro včelky samotářky. Také máme možnost volby jako spotřebitelé – nákupem produktů organického zemědělství podpoříme pěstování potravin bez použití nebezpečných hnojiv a pesticidů. Sami bychom se přitom měli vyhnout užívání těchto látek na vlastní zahrádce. A nemusíme zůstat jen u vlastní zahrádky!

Měsíc květen je měsícem školních zahrad. Cílem této iniciativy je povzbudit učitele, aby objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí, a začlenili ho do každodenního života své školy. A taková školní zahrádka, ve které bude dobře dětem i včelkám, to je teprve výzva!