12. srpna jsme si, jako každý rok, připomněli Mezinárodní den mládeže. Tento den se slaví na popud OSN již od roku 2000 a jeho cílem je upozornit mezinárodní společenství na různé otázky týkající se mládeže. Zároveň připomíná potenciál mládeže jako rovnocenných partnerů v dnešní globální společnosti.

Dnes a denně jsme svědky toho, že i velmi mladí lidé dokáží měnit svět kolem sebe k lepšímu i přes to, že k tomu mají, vzhledem ke svému nízkému věku, pouze omezené prostředky. Pojďme je v tom podpořit!

Aktivitu mladých lidí podporuje i náš projekt Světová škola, na kterém ADRA spolupracuje s partnery Varianty a Arpok. Školy začleňují globální témata do výuky i samotného života školy a žáci se pod vedením učitelů zapojují do projektů, v nichž se snaží řešit reálné komunitní problémy přímo v místě, kde žijí. A pro mladé lidi je skutečně velkou motivací, když se i oni mohou zapojit do opravdového společenského života, že to není jen „jako“ v rámci různých her. Anebo když jejich návrh neskončí v šuplíku učitele jen jako splněný domácí úkol, ale mají možnost jej skutečně realizovat.

Zajímavé projekty realizují každoročně např. v ZŠ a MŠ Třebenice nedaleko Litoměřic, kde se věnují především tématu fair trade. I přes loňské a letošní omezení prezenční výuky se jim podařilo uspořádat množství skvělých aktivit.

Na jaře například škola  motivovala rodiny dětí i ostatní obyvatele obce k zapojení do mezinárodní Férové snídaně, i když letos výjimečně – vzhledem k epidemické situaci – nespočívala v komunitní snídani, ale v rodinném piknikování v přírodě, do kterého se zapojilo velké množství místních.

Deváťáci tu každý rok pořádají také Fairtradovou kavárničku. Letos to kvůli covidu nevyšlo, a tak se intenzivně zapojili do organizace originálního terénního fair trade kvízu s QR kódy. Cílem bylo nejen podpořit pohyb dětí venku při nouzovém stavu, ale také přiblížit jim téma fair trade i možnosti lokálního nákupu u prodejců v okolí Třebenic. Kvíz absolvovalo téměř 150 dětí, některé i se svými rodinami, takže dopad akce byl opravdu velký.

děti odměna

V našem programu Světová škola je již více než 100 škol. Staňte se také světovou školou! Možnost přihlásit se máte do 15. září. Anebo o projektu řekněte učitelům svých dětí.

Kontakt na koordinátorku Světové školy:

Petra Svatková, +420 734 350 031, petra.svatkova@adra.cz